Pieter Heerma: De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen

Nederland staat onder hoogspanning. Steeds meer gezinnen kunnen door de enorme prijsstijgingen hun rekeningen niet meer betalen. Tegelijkertijd zetten de stikstof- en asielcrisis de verhoudingen tussen Den Haag en de regio onder grote druk.

En te midden van al deze crises dreigen politiek en overheid de samenleving te verliezen. Dat constateert fractievoorzitter Pieter Heerma in zijn inbreng tijdens het debat over het stikstofbeleid en de laatste koopkrachtontwikkelingen in de Tweede Kamer.

Heerma: “Er is sprake van een impasse, die we alleen kunnen doorbreken als we de bakens verzetten en ervoor zorgen dat de samenleving weer perspectief krijgt”. Daarmee herhaalt hij het pleidooi dat CDA-leider Wopke Hoekstra onlangs hield in een interview met het AD. “Een pad waar mijn fractie en mijn partij niet van af te brengen zijn”, aldus Heerma. “Een politicus moet altijd voor de troepen uit durven lopen, om de weg vooruit te wijzen. Maar wie voor de troepen uitloopt, moet op tijd achteromkijken om zeker te weten dat de mensen nog wel kunnen volgen.”

Het CDA vindt dat de politiek een grote verantwoordelijkheid heeft voor de noodzakelijke transities: voor het klimaat, de arbeidsmarkt, het migratie- en integratiebeleid en ook het natuurherstel. Voor wat betreft stikstof staan we voor de grote opgave om de kwetsbare natuur in ons land te herstellen. Maar die opgave kan volgens het CDA niet zonder een perspectief voor een vitaal platteland en een gezonde toekomst voor de landbouw. Zonder de boeren en de provincies als bondgenoten komt geen enkele gebiedsvisie van de grond. Met de hakken in het zand, zetten we geen stap vooruit.

Juist om die impasse te doorbreken, en omdat er niet één dwingende route of één oplossing is, is het jaar 2030 als stikstofdeadline voor het CDA niet heilig. Die zal op veel plekken haalbaar zijn, maar als op sommige plekken wat meer tijd nodig is dan moet dat bespreekbaar zijn, zo betoogde Heerma. Daarbij vindt het CDA het van belang dat de gesprekken die stikstofbemiddelaar Johan Remkes momenteel voert doorgaan om, naar de woorden van minister-president Rutte, “zonder taboes” het gesprek tussen het kabinet en de boeren weer op gang te brengen. Want hoe sneller de impasse wordt doorbroken, hoe sneller kan worden gestart met de daadwerkelijke stikstofreductie.

De CDA-fractie wacht de conclusies van Remkes af en beoordeelt daarna of het is gelukt tot een noodzakelijke herstart van het proces en begin van herstel van vertrouwen te komen.

Koopkracht

Ondertussen hebben veel mensen grote moeite om rond te komen en dreigen kinderen in armoede op te groeien. Daar mogen we als politiek niet van wegkijken. Namens de CDA-fractie bepleitte Heerma daarom een omvangrijk pakket maatregelen om mensen met een laag en middeninkomen zo gericht mogelijk te hulp te schieten. “Juist in tijd van hoge nood moeten we als samenleving solidair zijn. Daarom willen we ook van werkgevers een belangrijke bijdrage, door de lonen te verhogen.” De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daar zal het CDA zich voor inzetten.

CDA – Pieter Heerma
CDA
03-09-2022
Samenleving
https://www.cda.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies