Pieter Grinwis: Mensen die dreigen te vallen ook echt overeind helpen

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis: “Het kan niet zo zijn dat in een tijd dat de schatkist vol is, gewone gezinnen in ons land door de bestaansbodem zakken. Daarom is het voor de ChristenUnie belangrijk dat het minimumloon, de AOW en de bijstand structureel met 10% wordt verhoogd.

Huishoudens met lage inkomens tegemoet worden gekomen met een energietoeslag, een huurverlaging en een hogere huur- en zorgtoeslag. En dat er extra wordt ingezet op het isoleren van woningen, wat de oorzaak van de hoge energierekening wegneemt – veel energieverbruik – en zorgt voor comfortabeler huizen en minder uitstoot van broeikasgassen.

Om deze maatregelen te kunnen betalen, gaan winstgevende bedrijven en mensen met veel vermogen een grotere bijdrage leveren. Zo komen we rechtvaardig deze crisis door, dragen de sterkste schouders in ons land de zwaarste lasten en kunnen we de mensen die dreigen te vallen ook echt overeind helpen.”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers:

“In deze crisistijd komt het er voor de ChristenUnie op aan dat we huishoudens en gezinnen helpen die nu in de knel komen door de pijlsnel gestegen energie- en voedselprijzen. Dat we doen wat we kunnen om mensen niet door het ijs te laten zakken. Dat de overheid net als in coronatijd zegt: we hebben diepe zakken en we laten u niet vallen.

Het kabinet zet, mede dankzij de inzet van de ChristenUnie, deze Prinsjesdag een grote stap in de goede richting. Met de maatregelen die het kabinet nu voorstelt nemen armoede en kinderarmoede komend jaar niet tóe, maar áf en dat is goed. Dat gaat voor heel veel mensen merkbaar verschil maken.

De tijd waarin we leven is onzeker en juist dan is het aan de overheid om in te stappen en méér zekerheid te bieden.

Dat geldt dus zeker voor deze Prinsjesdag, maar ook voor de jaren die komen gaan en voor de richting die we kiezen voor het Nederland van de toekomst. Voor een overheid die meer zekerheid biedt aan huishoudens. Voor een samenleving die de ruimte krijgt om naar elkaar om te zien. En voor een betere omgang met de schepping.”

ChristenUnie – Pieter Grinswis
ChristenUnie
20-09-2022
Samenleving
https://www.christenunie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies