Meerstemmig

Column – Ik hou van de lente omdat ik dan ‘s morgens wakker word door een meerstemmig vogelconcert! Men kan dit vrij natuurlijk verklaren: de vogels geven hiermee aan wat hun territorium is en tegelijkertijd leren de jonge mannetjes in het nest de zang van de ouderen. Toch kan ik het niet helpen – voor mij is dit zingen ook tot eer van God! Want God heeft ons een fascinerende verscheidenheid aan vogelsoorten gegeven en elke soort heeft zijn eigen, kenmerkend geluid.

Een vogeltje dat me altijd veel vreugde bezorgt is het winterkoninkje. Deze kleine vogel heeft een indrukwekkende stem die niet lijkt overeen te komen met zijn werkelijke grootte, en wanneer hij luid zingt, steekt hij zijn staart hoog op en lijkt hij de personificatie van goed humeur.

In de brief van Jacobus, hoofdstuk 5, staat een prachtig vers hierover: “Is iemand van goede wil? Laat hem psalmen zingen. (vers 13)

Zingen in de Zomer

Hou je van zingen? Ik zing graag, niet noodzakelijk goed, maar graag en luid. In de eredienst, in de huisgroep, misschien gewoon op een feestje. De Nederlanders hebben enkele zeer goede gelegenheden om samen te zingen – “Zingen in de Zomer”, bijvoorbeeld, wanneer veel mensen in verschillende Nederlandse kerken samenkomen om goede en kostbare liederen te zingen tot eer van God – beseffen de Nederlanders eigenlijk wel welk voorrecht ze daar hebben?

Duitsland

Helaas hebben we dat niet in Duitsland – maar gelukkig is er YouTube en zo kunnen we ook een beetje deelnemen aan deze mooie evenementen. Maar eerlijk gezegd hebben de moderne media ook een groot nadeel – omdat we vaak alleen maar luisteren en anderen laten zingen. Waarom? Omdat we denken dat we niet goed genoeg zingen? Ik geloof dat zelfs als dat werkelijk het geval zou zijn, onze God dat geen probleem vindt, omdat Hij ons hart ziet en wat ons innerlijk beweegt.

Diep ontroerd

Over ontroering gesproken, wat beweegt ons en onze harten eigenlijk als we onze christelijke liederen zingen? Ik ben bijvoorbeeld vaak diep ontroerd door teksten die spreken over de onvoorstelbare grootsheid van Gods genade en barmhartigheid, zodat ik bij het zingen soms met mijn mond vol tanden sta en er tranen in mijn ogen komen…

Saamhorigheid

En nog iets: als we samen zingen, prijst iedereen die meedoet onze hemelse Vader en onze Heer Jezus, en dat niet alleen, veel liederen zijn ook gezongen gebeden. Het is een prachtige saamhorigheid wanneer de hele gemeente, van de leiders tot degenen die alleen maar kunnen meezingen, de Vader en de Heer Jezus met één stem eer geeft. En dat niet alleen: als we samen zingen, is dat ook een aanmoediging voor ons! Dit is trouwens Gods idee voor ons:“… en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God.” zo spoort Paulus ons aan in Efeziërs 5:19.

Zingen ze tot eer van God

En nog iets ter afsluiting: er zijn niet alleen nachtegalen in onze vogelwereld, maar ook winterkoninkjes, mussen of zelfs raven – allemaal zingen ze tot eer van God. Het is hetzelfde met ons christenen: In de gemeente zijn het niet alleen de opvallende solisten met hun geweldige stemmen die meezingen, maar ook degenen die nogal luid zingen en misschien regelmatig naast de juiste toon zitten zodat anderen er zelfs door geïrriteerd kunnen raken…

Krassende “raven”

Waarom? Lieve “nachtegalen” in de gemeente erger je niet aan de luide “winterkoninkjes” of de krassende “raven” op de stoelen naast je, want er zal niets volmaakt zijn op deze aarde! Dien de Heer Jezus vrolijk met je talenten en kijk uit naar de hemel – alleen daar zal het grote koor volmaakt zijn! En misschien is dat moment al veel dichter bij dan we denken!

Lars Krüger

Lars Krüger woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies