GZB ziet dat de gemeente wereldwijd groeit: reden voor grote dankbaarheid

Het is het verlangen van de GZB om mensen over de hele wereld te bereiken met het Evangelie. De komende jaren richt de GZB zich op ‘groeien in verbinding’; in missionaire gemeenten, in partnerschappen met buitenlandse kerken, in levendige netwerken. Gericht op uitzenden én ontvangen.

De GZB wil ook Nederlandse gemeenten inspireren voor missionaire vernieuwing. Voorzitter van de Raad van Toezicht Arnold Heij schrijft in zijn voorwoord: “Deze gerichtheid komt op uit onze identiteit, met gereformeerde wortels in een veelkleurige kerk.”

Heel bewust kiest de GZB niet voor een volledig nieuwe koers, maar juist voor doorbouwen op het voorgaande meerjarenbeleidsplan. In de komende beleidsperiode wil de GZB de bestaande samenwerkingen verdiepen en gemeenten wereldwijd verder met elkaar verbinden. Centraal daarin staan vijf strategische thema’s. Die komen voort uit een zorgvuldige inventarisatie van ontwikkelingen in de context van kerk en zending in deze tijd, die direct of indirect invloed hebben op het werk. In zijn beleidsplan schrijft de GZB: “De gesignaleerde trends zijn vaak zorgwekkend, maar dwars erdoorheen zien we ook telkens tekenen van een andere ontwikkeling die alles in perspectief plaatst: ondanks alle verdrukking en tegenslag vertoont de wereldwijde gemeente van Jezus Christus groei. Dat is een signaal van hoop en reden voor grote dankbaarheid.”

Heel bewust begint de GZB het beleidsplan met het Onze Vader, waarin bij iedere regel een aan het beleidsplan verbonden gebed is geformuleerd. “Het is een statement: we doen ons werk in afhankelijkheid van God – hoe zouden we anders kunnen?… Beginnen met dit gebed is ook een belijdenis van vertrouwen en verwachting, dat God, onze Vader, al Zijn beloften waarmaakt. Hij laat niet los wat Zijn hand is begonnen, maar brengt het tot voltooiing, waarbij Hij ons gebruikt in Zijn dienst.”

GZB
GZB
27-09-2022
Evangelisatie
https://www.gzb.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies