EU moet druk verhogen op Turkije over vrijheid van godsdienst

De EU moet de politieke druk op Turkije verhogen voor een grotere vrijheid van godsdienst van de religieuze minderheden, zoals christenen. Dat kan door meer voorwaarden te stellen aan de Europese pretoetredingsbetalingen aan Turkije en gesprekken over de douane-unie met Turkije.

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) pleitte hiervoor op zijn conferentie in het Europees Parlement woensdag, georganiseerd met ADF International, een op geloof gebaseerde juridische belangenorganisatie. “De grondwet van Turkije gaat over een seculiere staat met vrijheid van godsdienst. In werkelijkheid promoot de staat de soennitische islam. Dit leidt tot ernstige schendingen van de rechten van religieuze minderheden”, aldus Ruissen.

Religieuze minderheden ondervinden vele problemen, onder meer bij de bouw van kerken. Het opleiden van geestelijken en het vernieuwen van visa voor missionarissen zijn vaak moeilijk voor niet-soennitische religieuze groeperingen. Gebedshuizen worden steeds meer vernield.

Op de conferentie deelden getuigen hun ervaringen over de moeilijkheden van religieuze groeperingen, variërend van juridische tot praktische kwesties. Een Britse missionaris vertelde hoe pijnlijk het voelde om uit Turkije te worden verbannen, terwijl de Turkse president Erdogan naar zijn land kwam om een ​​Turkse moskee te openen.

Tot religieuze minderheden in Turkije behoren de alevieten (de grootste religieuze minderheid van het land). Ongeveer 0,2 procent van de bevolking bestaat uit atheïsten, Armeense apostolici, bahá’ís, Bulgaars-orthodoxen, Chaldeeuwse katholieken, Grieks-orthodoxen, Jehovah’s Getuigen, joden, protestanten, rooms-katholieken, Russisch-orthodoxen, Syrisch-katholieken, Syrisch-orthodoxen, jezidi’s en anderen.

“Ondanks politieke druk verbetert de Turkse regering de situatie met betrekking tot de vrijheid van godsdienst niet. De situatie van de godsdienstvrijheid in Turkije blijft zorgwekkend”, besluit Ruissen. “Het laat duidelijk zien dat Turkije niet geschikt is om kandidaat-lidstaat van de EU te zijn. De EU moet een einde maken aan het toetredingsproces van Turkije.”

Euro SGP – Kees Bos
Eurofractie SGP
12-10-2022
Buitenland
https://www.eurofractie.sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies