Gehoord door God

Column – Tijdens onze zomervakantie in 2022 waren we ook in de buurt van Sint Annaparochie, in Friesland. Daar ontdekten we tijdens een fietstocht de Kwelder Westhoek. Nieuwsgierig keken we over de dijk en zagen iets dat ons, of liever gezegd, vooral mij, erg nieuwsgierig maakte.

Eerst een aantal mensen met spotting scopes, dat zijn speciale telescopen om vogels te bekijken, en een groot aantal kleine stipjes vlak aan de waterkant – zijn dat vogels zo dicht bij het strand? Nieuwsgierig gingen we naar de waterkant en inderdaad, er zaten al honderden vogels in het ondiepe water, maar ze hielden zich op veilige afstand van ons mensen.

Schouwspel

Gefascineerd stonden we daar en lieten ons betoveren door het schouwspel. Steeds kleinere en grotere groepen vogels stegen de lucht in, om na een paar rondjes door de lucht weer neer te strijken in het ondiepe water. De lucht was gevuld met de contactgeluiden van de vogels, maar ik bespeurde geen grote ruzies. Soms kwamen alle vogels tegelijk op en keerden ze niet onmiddellijk terug, maar vergrootten ze de afstand – dan wisten we dat het tijd was om ons weer een paar meter terug te trekken in de richting van de dijk, omdat de vluchtafstand van de vogels ondermijnd was door het opkomende tij.

Geen botsingen

En er was nog iets dat me fascineerde en nog steeds fascineert: hoe is het mogelijk dat zo’n grote zwerm vogels de lucht in gaat en er toch geen botsingen in de lucht plaatsvinden. Ik geloof dat we in deze schijnbare verwarring een beetje van de ingenieuze scheppingskunst van onze God en Vader kunnen herkennen en ons erover kunnen verwonderen. Scheppingskunst die deze vogels zo fijn heeft afgesteld dat ze zonder problemen in de grote zwerm kunnen opvliegen zonder voortdurend tegen hun buurman aan te botsen.

Mussen

Later, toen ik de foto’s bekeek, schoot me een zin te binnen die de Heer Jezus zei in Lucas 12:6: “Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten.” De Heer Jezus zei dat over mussen, maar ik weet zeker dat het ook geldt voor alle andere vogels in de schepping! En hij zei ook dat “niet één van hen op de aarde zal vallen zonder de toestemming van mijn Vader.” (Matteüs 10:29)

Wees dus niet bevreesd

Het raakt me diep dat God zich zelfs bekommert om het lot van een klein en (schijnbaar) onbeduidend vogeltje in een enorme menigte. En de Heer Jezus zei nog iets heel belangrijks: “Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.” (Matteüs 10:31)

Wij mensen waren zo waardevol voor de Heer Jezus dat Hij zich aan het kruis liet nagelen voor onze schuld en zonde! Hij wilde niet dat zij die naar het beeld van God gemaakt zijn, eeuwig van God gescheiden zouden zijn, maar Hij wilde ons voor altijd bij Hem hebben.

Nooit door God vergeten

Misschien komen in moeilijke tijden soms gedachten bij ons op dat God niet om ons geeft, dat Hij ons misschien vergeten is. Elk vogeltje, waar het ons in zulke tijden ook tegenkomt, mag ons eraan herinneren dat wij juist niet en nooit door God vergeten worden – want ook deze kleine wezentjes worden niet door God vergeten!

Lars Krüger

Lars Krüger woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies