Evangelist Jiwan uit Nepal in Nederland op uitnodiging van de GZB

Het jaarthema van de GZB is ‘Vertel, over de grote daden van God’. En dat is precies wat evangelist Jiwan op verschillende bijeenkomsten in Nederland wil doen: getuigenissen delen van mensen die op wonderlijke wijze tot geloof zijn gekomen. In het hindoeïstische Nepal is Gods Geest aan het werk; de kerk groeit.

Jiwan Bharati zou tijdens de GZB-pinkstercampagne al naar Nederland komen. Helaas kon dat op het laatste moment niet doorgaan. Daarom is de GZB dankbaar dat het nu wel mogelijk is. Vanaf D.V. 22 november t/m 1 december komt Jiwan vertellen over zijn werk in dorpen in het Himalayagebergte. Zijn vader is jaren geleden begonnen om daar het Evangelie te delen; daaruit is de stichting Himalaya Outreach Mission (HOM) ontstaan. Ook bij Jiwan was er al op jonge leeftijd het verlangen om het geloof te delen. Net als zijn vader trekt hij daarom de bergen in naar afgelegen dorpen die alleen te voet bereikbaar zijn. Het werk van HOM wordt gezegend. Ondanks weerstand vanuit de hindoegemeenschap komen mensen tot geloof en ontstaan er op steeds meer plekken nieuwe gemeenten. Vaak gebeurt dat door wonderlijke genezingen.

Vertel,-avonden met Jiwan

U kunt de bemoedigende en inspirerende verhalen van Jiwan horen tijdens een zogenaamde Vertel,-avond in Stad aan ’t Haringvliet (22/11), Dordrecht (23/11), Ede (24/11), Amstelveen (25/11), Hilversum (28/11), Bleskensgraaf (29/11) en Nieuw-Lekkerland (1/2). Daarnaast is er in Rouveen een GZB-Jongerencafé (26/11) en een kerkdienst in de Rehobothkerk in Krimpen a/d IJssel waar hij zowel tijdens als na de dienst verhalen vertelt over zijn mooie werk in Nepal (27/11).

Spiegel vanuit de wereldkerk

De Vertel,-avonden van de GZB nodigen de aanwezigen uit om ook zelf te vertellen van de grote daden van God in hun leven. Een deelnemer aan zo’n avond – toen met evangeliste Natalya uit Bulgarije – in Polsbroek: “Dat is echt niet vanzelfsprekend. We spreken in de gemeente vaak te weinig over God. Ik geloof zeker dat Hij aanwezig is in onze gemeente, maar we vertellen het elkaar vaak zo weinig en maken het soms zo weinig zichtbaar. Zo’n avond nodigt je uit om meer over en met de Heere te spreken.”

Juist gelovigen uit de wereldkerk houden ons op dit punt een spiegel voor. We horen hen vaak vrijmoedig spreken over de grote daden die God doet. Heel bewust koos de GZB daarom voor een komma in het thema. Vertel, is een uitnodiging om – samen met de wereldwijde kerk – goed te spreken over God.

GZB – Gerdi van Eck
GZB
16-11-2022
Evangelisatie
https://www.gzb.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies