Geen mobiele telefoons in het klaslokaal

Het CDA wil dat mobiele telefoons worden geweerd uit het klaslokaal, op zowel basis- als middelbare scholen. Tweede Kamerlid René Peters pleit voor een verbod tijdens het debat over de onderwijsbegroting voor 2023.

René Peters, die vroeger zelf voor de klas stond: “Leerlingen kunnen niet multitasken. Het gebruik van mobiele telefoons is slecht voor hun concentratie en slecht voor de leerresultaten. We helpen leerlingen en we helpen docenten door landelijk één lijn te trekken en telefoongebruik tijdens de lessen te verbieden.”

Op dit moment mogen scholen de regels rondom telefoongebruik zelf vaststellen. Dit leidt ertoe dat telefoons op de ene school wel zijn toegestaan en op de andere school niet. Of bij de ene docent wel en bij de andere docent, in het lokaal, ernaast niet. Dat is onduidelijk en verwarrend, en leidt tot gesteggel tussen leerlingen en docenten. Het gaat ten koste gaat van de lestijd en dus moet er een landelijke norm komen die voor iedereen gemakkelijk en zonder discussie is na te leven, vindt het CDA.

Anders dan in Frankrijk, waar al een wettelijk verbod geldt, wil het CDA mobiele telefoons niet in de gehele school verbieden. In de kantine of op het schooplein bijvoorbeeld moet telefoongebruik kunnen en mogen.

CDA – Rene Peters
CDA
23-11-2022
Onderwijs
https://www.cda.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies