Hilde Palland: meer steun voor voedselbanken

Er moet meer geld beschikbaar worden gesteld voor voedselbanken, daarvoor pleit CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer. Voedselbanken bieden voedselhulp aan mensen die moeite hebben om rond te komen en te weinig geld hebben voor eten.

De verwachting is dat het aantal mensen dat een beroep moet doen op een voedselbank de komende tijd zal stijgen en het voedselaanbod zal afnemen. Dat vraagt om extra steun vanuit het rijk en daarom dient Palland een amendement in voor 5 miljoen euro extra financiële steun voor voedselhulp. Palland: ‘’Voedselbanken zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Het is belangrijk dat zij juist in deze onzekere tijden gesteund worden in hun belangrijke werk.’’

Het amendement kan op steun rekenen van de Kamer en wordt mede ondertekend door ChristenUnie.

CDA – Hilde Palland
CDA
01-12-2022
Hulpverlening
https://www.cda.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies