Meer geld voor toegankelijk openbaar vervoer

De Tweede Kamer wil dat er €20 miljoen extra geïnvesteerd wordt in de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 dienen daartoe een amendement in tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. CDA en VVD steunen het amendement, waarmee het een meerderheid haalt in de Tweede Kamer.

Afgelopen zomer werd er door het kabinet, de medeoverheden en vervoersbedrijven een bestuursakkoord ‘Toegankelijkheid OV’ afgesloten, met afspraken om het Nederlandse OV in de komende jaren volledig toegankelijk te maken voor reizigers met een beperking. Een groot deel van dit akkoord werd gebaseerd op een tienpuntenplan dat in 2020 door ChristenUnie-Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf was ingediend. In het akkoord zijn concrete afspraken opgenomen om onder andere de toegankelijkheid van treinen en bussen te verbeteren, meer toiletten te faciliteren voor reizigers met een beperking en om betere reizigersassistentie te verlenen. ChristenUnie en D66 willen met hun amendement zorgen dat er €20 miljoen extra beschikbaar komt voor de uitvoering van het akkoord, bovenop de €10 miljoen die reeds in de begroting was gereserveerd.

Stieneke van der Graaf (CU): “In dit land moet iedereen kunnen meedoen. Hiervoor is het heel belangrijk dat mensen zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, ook als ze een beperking hebben. We hebben in het verleden pijnlijke verhalen gehoord over gebrek aan reisassistentie. Wij willen onder andere dat overal in en rond ons openbaar vervoer toegankelijke toiletten aanwezig zijn, en mensen hun hulpmiddelen makkelijk mee kunnen nemen. Van Groningen tot Maastricht wordt dat verbeterd wanneer we de plannen uit het bestuursakkoord goed uitvoeren. Dit project verdient daarom niet alleen de aandacht, maar ook het geld dat nodig is om iedereen veilig en comfortabel in het OV te helpen.”

Lisa van Ginneken (D66): “Het is ontzettend goed nieuws dat veel extra geld beschikbaar komt voor de toegankelijkheid van ons openbaar vervoer, dat beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen. Er is nog een wereld te winnen met kapotte liften, treinen zonder toiletten of haltes waar je niet zomaar op kan stappen met een rolstoel. Met deze extra investering zetten echt een flinke stap richting een openbaar vervoer waar iedereen gebruik van kan maken.”

ChristenUnie – Tim Kuijsten
© Henk-Jan Oudenampsen
01-12-2022
Samenleving
https://www.christenunie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies