SGP-weekjournaal: de Tweede Kamer wordt tandeloos

Nederland stemde deze week in met de Europese digitale identiteit, terwijl de Tweede Kamer dat niet wil. De coalitie laat het gebeuren en de Kamer wordt tandeloos, tot grote ergernis van Roelof Bisschop. U ziet het in het SGP-Weekjournaal!

Over de SGP
De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van hun werk. Dit wijst richting en stelt grenzen. 
God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, wil de SGP verantwoordelijkheid nemen. Ze willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen.

Meer informatie over de SGP is de vinden op de website www.sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies