Steun voor SGP-oproep tegen haatzaaiende schoolboeken Palestijnen

Het moet afgelopen zijn met de Palestijnse schoolboeken vol Jodenhaat. Desnoods moet de EU de miljoenensubsidie voor dit schoolmateriaal opschorten. Het Europees Parlement heeft hiertoe woensdag opgeroepen. Het parlement nam hiertoe een tekst aan van SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen.

De oproep stelt dat de schoolboeken moeten voldoen aan de VN-normen voor vrede en tolerantie. “Belangrijk, gezien de vele Jodenhaat in de schoolboeken”, zegt Bert-Jan Ruissen. “Zolang de Palestijnse kinderen leren dat aanvallen op Israël en Joden normaal zijn, kan er geen vrede komen. Zo groeit juist een nieuwe generatie op vol haat.”

Palestijnse scholen gebruiken bijvoorbeeld een atlas waarop Israël ontbreekt. In de natuurkunde is een sommetje over de kracht van een katapult om stenen te werpen naar Israëlische soldaten. Bij rekenen moeten kinderen de doden en gewonden optellen van een zelfmoordaanslag in Israël.

Ruissen noemt de steun van het Europarlement bemoedigend. “Goed dat ook een éénmansfractie als SGP in het Europees Parlement het verschil kan maken!”, zegt hij. Hij probeert al langer het Europarlement ertoe te bewegen om een deel van de jaarlijkse 225 miljoen euro EU-subsidie voor de Palestijnse autoriteit te bevriezen.

De tekst was onderdeel van een grotere resolutie over het conflict tussen Isr4ael en de Palestijnen. De meerderheid van het parlement vindt daartoe de tweestatenpoplossing nog steeds het beste middel: dat houdt in dat naast Israël ook de Palestijnen een eigen staat zouden krijgen. Bert-Jan Ruissen betoogde in het debat dat de EU eens zich moet bezinnen. Het streven naar twee staten blijkt al tientallen jaren vruchteloos, ondanks de vele miljarden euro’s subsidie aan de Palestijnen.

“Hoe realistisch is dat streven naar twee staten nog?  Van serieuze vredesonderhandelingen is al jaren geen sprake meer. Gaza staat onder bewind van een terroristische organisatie. De Westbank heeft al 16 jaar geen verkiezingen gehouden. Na al die jaren is er nog geen schim van een levensvatbare Palestijnse Staat”, zei Ruissen in het parlement.

“Ik geloof echt dat we een stap terug moeten doen. Het is niet aan de Europese Unie om aan Israël en de Palestijnen voor te schrijven wat de uitkomst moet zijn van hun vredesonderhandelingen. Dat hoeft dus niet per se een twee-statenoplossing te zijn.”

De SGP vindt het niet te veel gevraagd als de EU harde garanties zou vragen dat de EU-subsidies niet terecht komt bij terroristische organisaties en niet wordt gebruikt voor schoolboeken waarin geweld wordt verheerlijkt.

“Vrede rond Jeruzalem, voor Israël en de Palestijnen? Ik geef de moed niet op”, zegt Ruissen. “De Abraham-akkoorden tussen Israël en een groeiend aantal  Arabische landen  laten zien dat het kan. Maar vooral geef ik de moed niet op, omdat ik in de Bijbel verrassende vergezichten tegenkom. Bidden we om vrede voor Jeruzalem, dan is dat een gebed met hoop!”

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies