Nederlanders in het buitenland kunnen indirect stemmen voor de Eerste Kamer

Goed nieuws voor Nederlanders in het buitenland! Voor de komende Provinciale Statenverkiezingen kunt u indirect stemmen voor de samenstelling van de Eerste Kamer. In deze video leggen we graag uit waarom het belangrijk is om te gaan stemmen, ook vanuit het buitenland!

Gaat u stemmen? Zorg er dan voor dat u uw registratie voor 1 februari aanstaande heeft ingediend. Zo heeft de gemeente Den Haag genoeg tijd om uw registratie te verwerken.

De eerstvolgende verkiezingen van de Eerste Kamer vinden plaats op dinsdag 30 mei 2023. De nieuwe Kamer vergadert voor de eerste keer op dinsdag 13 juni 2023. Een week ervoor (6 juni 2023) is de laatste vergaderdag van de huidige Kamer en vindt tevens het afscheid plaats van niet-terugkerende leden.

Algemene informatie
De 75 leden van de Eerste Kamer worden op verschillende manieren getrapt gekozen:

  • In Nederland kiezen de kiesgerechtigde Nederlanders de Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.
  • In Caribisch Nederland worden leden van een kiescollege gekozen, die op hun beurt stemmen voor de Eerste Kamer. In de Grondwet is in 2017 vastgelegd dat de inwoners van de drie openbare lichamen in Caribisch Nederland een afzonderlijk kiescollege voor de Eerste Kamer kunnen kiezen. Een wet om dat te regelen werd in februari 2018 door de Eerste Kamer aangenomen en is per 1 augustus 2018 in werking getreden.
  • Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, gebeurt dit ook via een kiesccollege. In de Grondwet is in 2022 vastgelegd dat niet-ingezetenen een apart kiescollege voor de Eerste Kamer kunnen kiezen. Een wet om dat te regelen werd in oktober 2022 door de Eerste Kamer aangenomen.

Doordat de Eerste Kamerleden niet rechtstreeks door de burgers worden gekozen, staan ze wat verder van de dagelijkse politiek af. Zij voeren bijvoorbeeld geen verkiezingscampagne.

De vereisten voor het lidmaatschap zijn hetzelfde als voor de Tweede Kamer.
Sinds de Grondwetsherziening in 1983 wordt de Eerste Kamer eens in de vier jaar gekozen. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Over de SGP
De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van hun werk. Dit wijst richting en stelt grenzen. God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, wil de SGP verantwoordelijkheid nemen. Ze willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen.

Meer informatie over de SGP is de vinden op de website www.sgp.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies