Koorddanser

Column – Deze column gaat over de vraag hoe een koorddanser zijn evenwicht bewaart op een wiebelige draad en over nog meer.

Zojuist las ik wat over een rabbijn en een koorddanser. Beiden zaten gevangen in een concentratiekamp van de communistische Sovjet Unie. De rabbijn kon niet geloven dat een mens op een koord kon lopen, zoals de veroordeelde circusartiest had verteld. De koorddanser kreeg op de 1 mei-viering de gelegenheid zijn act te laten zien. De koordanser  raadde de rabbijn aan hem sterk te observeren om er achter te komen wat zijn geheim was. De rabbijn deed wat de koorddanser had gezegd. Hij zag dat de koorddanser bij zijn lopen over de draad steeds zijn ogen gericht hield op het uiteinde  van de draad.

Geestelijke les
In dit verhaal zag ik een geestelijke les. We zijn in een nieuw jaar aanbeland en ik zeg niet teveel als ik stel dat er veel zekerheden zijn weggevallen en dat de toekomst daardoor nog meer onzeker is geworden. In die zin lijkt het leven dat voor ons ligt wat op het wiebelige touw waar de koorddanser over moet. Ook wij doen er goed aan – net zoals de koorddanser – ons oog gericht te houden op het eindpunt van onze ‘levensdraad’. Daar is een mooie bijbeltekst over, te lezen in Hebreeën 12 : 2, waar staat: “terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof.” In de Telos-vertaling staat bij het woord ‘zien’ de volgende kanttekening: “Lett. ‘wegzien’. d.i. van alle andere dingen afzien en het oog uitsluitend op een voorwerp gericht houden.” Wat een mooie parallel met het zien van de koorddanser!

Gezekerd / Verzekerd
Maar er is nog een parallel. Wie wel eens naar een koorddanser heeft gekeken heeft vermoedelijk ook gezien dat hij met een veiligheidskabel aan het koord is verbonden. Als hij valt vangt de veiligheidskabel hem op. Hij is gezekerd, zoals bergbeklimmers met een touw gezekerd zijn aan de haken die zij in/aan de bergwand hebben bevestigd. Het woord  ‘gezekerd’ heeft volgens mij verwantschap met het woord ‘verzekerd’. De gelovigen zijn  ‘verzekerd’. Nee, niet bij een verzekeringsmaatschappij voor het geval het fout gaat. Geen verzekering die belooft dat ons dit jaar niets ergs zal overkomen. Heel anders. Ik doel op de woorden uit Romeinen 8: “Want ik ben verzekerd dat dood noch leven, noch engelen noch overheden noch tegenwoordige noch toekomstige dingen, nog machten, noch hoogte noch diepte,  nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer.”

Ik wens jou en mijzelf voor de komende tijd dit besef toe.

Willem van Leiden

Van de auteur verscheen het boek:
Dan wil ik wel naar de hemel!

Deze columns zijn in 2022 gepubliceerd op de website Christelijknieuws.nl onder het pseudoniem van Willem van Leiden.
ISBN 978-94-91888-10-6,
144 pagina’s, gebonden,
prijs € 19,50

Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies