Nederland wordt niet beter van een hogere kiesdrempel

RD-actueel – Van tijd tot tijd laait de discussie op rond het invoeren van een kiesdrempel in het Nederlandse parlement. De petitie verhoogkiesdrempel.nl verzamelde onlangs de benodigde 40.000 handtekeningen. Waarom willen de initiatiefnemers zo’n kiesdrempel invoeren, en waarom is bijvoorbeeld de SGP tégen? Verslaggever Robert Jansema zoekt het uit.

Een kiesdrempel is het minimum aantal stemmen dat een partij moet behalen om een zetel in de Tweede Kamer te krijgen. In veel andere landen bestaat een hogere kiesdrempel dan in Nederland. Naar mate er minder zetels te verdelen zijn, is de kiesdrempel hoger. Er zijn in het verleden enkele voorstellen gedaan om de kiesdrempel te verhogen, zodat partijen met bijvoorbeeld één of twee zetels uit de Tweede Kamer worden geweerd. Moties daarover werden tot nu toe echter niet uitgevoerd en een initiatiefwetsvoorstel werd verworpen.

Een kiesdrempel is het minimum aantal stemmen dat een partij moet behalen om een zetel in de Tweede Kamer te krijgen. In veel andere landen bestaat een hogere kiesdrempel dan in Nederland. Naar mate er minder zetels te verdelen zijn, is de kiesdrempel hoger. Er zijn in het verleden enkele voorstellen gedaan om de kiesdrempel te verhogen, zodat partijen met bijvoorbeeld één of twee zetels uit de Tweede Kamer worden geweerd. Moties daarover werden tot nu toe echter niet uitgevoerd en een initiatiefwetsvoorstel werd verworpen.


Voorstanders op de site verhoogkiesdrempel.nl:

Mensen verwachten veel van de politiek. Misschien soms te veel. Maar feit is dat de politiek geen goede antwoorden heeft op de grote vragen van vandaag. Van stikstof tot jeugdzorg. En van een arbeidsmarkt waarop de komende generaties uit de voeten kunnen, tot een belastingstelsel dat lasten en lusten eerlijk verdeelt. Steeds meer mensen zien politiek en bestuur als het probleem en niet als de oplossing.

Dit leidt tot verlies van vertrouwen en tot een grillig stemgedrag. Grote partijen worden kleiner. Nieuwe partijen komen op en versplinteren soms snel weer. De focus op de korte termijn en het relletje van de dag creëeren krantenkoppen en juicy televisiebeelden, maar geen oplossingen.

De manier waarop we ons kiesstelsel hebben ingericht draagt bij aan het disfunctioneren van het politieke bestuur. Twintig partijen in het parlement, waarvan de helft minder dan vijf Kamerleden telt. Rond het Binnenhof overheersen de oneliners voor de achterban en de volgende verkiezingen. Controlerende en wetgevende taken delven daardoor het onderspit, zeker in kleinere fracties waar de aandacht over heel veel onderwerpen moet worden verdeeld.

Bekijk hier eens een van de andere series van het RD:

RD Actueel: https://bit.ly/rdactueel
Scherptediepte: https://bit.ly/RDscherptediepte
RD Outside: https://bit.ly/RDoutside

Welkom op het kanaal van het Reformatorisch Dagblad! Het Reformatorisch Dagblad is een landelijke, christelijke krant, opgericht in 1971. Het dagblad onderscheidt zich van andere dagbladen door uitgebreid aandacht te besteden aan christelijk en kerkelijk nieuws. Ook is er relatief veel aandacht voor plaatselijk nieuws. En zo ook op dit YouTube kanaal.

Op ons YouTube kanaal brengen wij persoonlijke verhalen én achtergrondverhalen bij het nieuws. Maar niet alleen dat want je vindt hier ook series als Scherptediepte, politieke items, human interest stories en muziek. Dat doen we allemaal vanuit ons christelijk perspectief.

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies