Gevonden

Column – Vermoedelijk ken je dit gevoel wel. Je hebt lang gezocht naar iets wat je niet kunt vinden en dan ineens: Ja, daar is het! Een vreugdekreet gaat door het huis: “Ik heb het gevonden!”

Dit moet volgens mij zo ongeveer de emotie zijn geweest toen de discipel Andreas een ontdekking deelde met zijn broer Simon: “Wij hebben de Messias gevonden .” Wij gelovigen uit de volken kunnen hier gemakkelijk overheen lezen. Maar voor een orthodoxe jood was en is de komst van de Messias een heel belangrijk onderwerp. Veel joden bidden heden ten dage nog steeds om de spoedige komst van de Messias.

Schok
De discpelen hadden gevonden waar Mozes en de profeten over gesproken hadden en hun voorvaderen al zo lang om gebeden hadden. De komst van de Messias. Het moet voor Andreas een enorme schok hebben gegeven. Bij hem leefde net zoals bij zijn ouders en voorouders de hoop en verwachting van de komst van de Messias. En dat mocht hij meemaken!

Herinnering verbleekt
Ik maak een overstapje. Vele jaren geleden mocht ik de Here Jezus ontmoeten. Het bijzondere aan die ontmoeting ebt soms weg. Dan heb ik nog wel eens baat bij de woorden van een lied dat ik ooit meezong in het mannenkoor waar ik lid van was. Die woorden gebruik ik nu soms als gebed:
Jezus, mocht ooit de herinnering verbleken
aan het moment dat ik U heb ontmoet?
Wil door Uw Geest dan opnieuw tot mij spreken,
want ik ben de Uwe, gekocht met Uw bloed.

Misschien kan dit gebed jou in bepaalde omstandigheden ook verder helpen als het bijzondere van de eerste ontmoeting met de Heere Jezus (wat) is verbleekt.

Wim van Leiden

Van de auteur verscheen het boek:
Dan wil ik wel naar de hemel!

Deze columns zijn in 2022 gepubliceerd op de website Christelijknieuws.nl onder het pseudoniem van Willem van Leiden.
ISBN 978-94-91888-10-6,
144 pagina’s, gebonden,
prijs € 19,50

Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies