De Weg, de Waarheid en het Leven

Wij gaan graag af en toe naar Cuxhaven, een stadje aan de monding van de Elbe. Er is daar zelfs een zandstrand, wat anders vrij zeldzaam is aan de Duitse Noordzeekust! Voor Cuxhaven ligt het eilandje Neuwerk, dat op een bijzondere manier kan worden bezocht.

Tussen Cuxhaven en Neuwerk is de Waddenzee zo vlak dat de gasten bij eb in speciale wagens, “Wadwagens” genaamd, naar het eiland worden gereden. Deze waddenkoetsen worden getrokken door twee sterke koudbloedige paarden en zijn heel hoog gebouwd – zodat ze zo nodig ook door een wad kunnen rijden zonder dat de passagiers nat worden.

Het bijzondere van deze manier van reizen is dat er weliswaar vaste punten zijn waar de koetsen het wad oprijden, maar dat er geen vaste route naar het Neuwerk is! De route moet namelijk steeds opnieuw worden bepaald omdat het wad voortdurend aan verandering onderhevig is. Telkens wordt de veilige route door het wad gemarkeerd met bundels berkenhout, de zogenaamde “Pricken”, zodat de koetsiers zich veilig kunnen oriënteren.

U begrijpt pas hoe belangrijk deze duidelijke markeringen zijn als u het wad niet alleen bij stralende zon, maar ook een keer bij mist hebt meegemaakt. Bij ons laatste bezoek aan Cuxhaven hadden we zo’n mistige dag en het was niet eens zware mist toen we bij het strand aankwamen. Maar het eiland was niet meer zichtbaar, de horizon was egaal grijs, het zicht beperkt. De foto werd genomen toen de hardnekkige mist langzaam optrok. Op dat moment vertrokken de wagens in de richting van Neuwerk, en wat zullen de chauffeurs blij zijn geweest met de duidelijke markeringen van de veilige weg!

Dit doet me denken aan een uitspraak van de Heer Jezus in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14 vers 6: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Dit is een zin die vandaag net zo beledigend is als toen! Hoe durft iemand zo’n aanspraak op absoluutheid te maken! Tegenwoordig noemen we dat: intolerant.

Maar is het niet volkomen vreemd dat we de wegen door het wad zonder enige weerstand als de enige juiste accepteren, wanneer ze worden gegeven door mensen die de plek kennen? Niemand zal een waddengids intolerant noemen als hij duidelijk zegt: Dat is de weg en dat is de enige weg! Niemand is zo dom om zichzelf vrijwillig in een situatie te brengen die uiteindelijk zou eindigen in nood op zee.

Het principe van “pad, waarheid en leven” is ook duidelijk van toepassing op paden, bijvoorbeeld door het wad of door een moerasgebied. Het veilige pad is duidelijk gemarkeerd en heeft ook duidelijke grenzen, zodat het duidelijk herkenbaar is. Dit pad bevat ook de waarheid dat het alleen in deze situatie veilig is, omdat het gegeven wordt door zulke mensen die precies weten wat ze doen. En het betekent ook leven, omdat wie het volgt niet het risico loopt vast te komen zitten in een modderpoel of een wad en in het ergste geval te verdrinken. Of om bij het voorbeeld van het moeras te blijven, om daar op een moeilijke plek in het moeras weg te zakken.

We houden allemaal daaraan vast omdat we leven willen. Wij vertrouwen ons toe aan een gids omdat wij de zekerheid nodig hebben dat de gids alle gevaren kent en alles zal doen om ons voor gevaar te behoeden. Nogmaals – is het niet heel vreemd dat wij ons hier zonder tegenspraak toevertrouwen aan mensen die beloven ons veilig naar onze bestemming te brengen – maar zo’n groot wantrouwen hebben in de Heer Jezus en Zijn belofte afwijzen omdat die voor ons te absoluut is en menen dat er andere wegen naar God moeten zijn?

Toch is het onomstotelijk zo: als er één Persoon is die ons de veilige weg naar de hemel kan wijzen, dan is het de Heer Jezus Christus. Want Hij is niet alleen mens geworden om onze schuld en zonde te verzoenen aan het kruis, maar Hij is ook de eeuwige God die zich tot ons mensen heeft neergebogen. Daarom mag alleen Hij zeggen dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, want er is geen andere zekere weg naar God!

Lars Krüger
Lars woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies