Abortus-propaganda hoort niet in buitenlands beleid

“Als je er goed over nadenkt, is het bijzonder wrang om het afbreken van menselijk leven tot nota bene mensenrecht te verheffen. Nog maar betrekkelijk kort geleden was abortus verboden, en nu wordt het gepromoot als een mensenrecht.”

Dat zegt SGP-Kamerlid Kees van der Staaij naar aanleiding van de steeds radicalere toon van het Nederlands buitenlandbeleid als het gaat om abortus. “Het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijft welhaast propaganda voor de insteek van D66 dat abortus een mensenrecht moet zijn,” zegt Van der Staaij, die in dit verband wijst op een D66-initiatief om het recht op abortus vast te leggen in internationale verdragen. Van der Staaij heeft hierover, samen met Kamerlid Chris Stoffer, aan de bel getrokken bij de regering.

De SGP-Kamerleden wijzen erop dat de bescherming van het leven onder andere vastligt in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de VN. Van der Staaij en Stoffer vrezen echter dat de politieke en ‘morele’ druk uit seculiere hoek zo groot wordt, dat er geen ruimte meer blijft voor organisaties en partijen die zich inzetten voor het ongeboren leven. “Je ziet nu al dat het pro-life geluid verdacht wordt gemaakt. De volgende stap is dat deze mening actief buiten de rechtsorde wordt geplaatst. Maar ik mag aannemen dat Nederland ook in dit opzicht pal zal blijven staan voor ‘diversiteit’,” aldus Van der Staaij.

Over de SGP
De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van hun werk. Dit wijst richting en stelt grenzen.
God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, wil de SGP verantwoordelijkheid nemen. Ze willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen.

Meer informatie over de SGP is de vinden op de website www.sgp.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies