Stilte en eerbied

Column – In een van mijn vorige columns citeerde ik uit Exodus 33:11 “De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt.”

Beeld
De geschiedenis die daar wordt verteld heeft mij altijd bijzonder aangesproken. Vooral als ik mij daarvan een beeld probeerde te vormen. Er wordt verteld dat Mozes het kamp verlaat op weg naar de tent van ontmoeting die buiten het kamp staat. Achtereenvolgens gebeurt dan het volgende:

  1. Het volk gaat bij de ingang van hun tenten staan en het kijkt Mozes na tot hij de tent van ontmoeting is binnengegaan;
  2. Zodra Mozes de tent binnengaat, daalde de wolkkolom neer en blijft bij de ingang van de tent staan en beginnen God en Mozes hun gesprek:
  3. Zodra het volk de wolkkolom ziet staan bij de ingang van de tent, staat heel het volk op en buigt zich neer, ieder in de opening van zijn tent.

Als Mozes de tent van ontmoeting binnengaat komt God bij hem! En dan ontspint zich daar in de tent het gesprek tussen God en Mozes.

Ontmoeting
Waar ik even de aandacht voor wil vragen is de eerbied van het volk voor de ontmoeting met God. Ze gaan bij de ingang van hun tenten staan en kijken Mozes na en zodra ze de wolkkolom zien buigen ze zich neer bij de ingang van hun tenten.

Eerbied
Eerbied van het volk voor de op handen zijnde ontmoeting met God.
Zegt deze houding van het volk ons  iets over de stilte/eerbied voordat de feitelijke een ontmoeting met God plaatsvindt? Misschien reciteer je dan wel de volgende woorden in de stilte (die aan het begin van de dienst vooraf gaat):

In de stilte van mijn hart nader ik tot U, o Heer.
In de stilte van mijn hart kniel ik aan Uw voeten neer.
In de stilte van mijn hart aanbid ik U als Heer
‘k Prijs Uw naam,
‘k Prijs Uw naam,
‘k Prijs Uw naam,
steeds weer.

Willem van Leiden

Van de auteur verscheen het boek:
Dan wil ik wel naar de hemel!

Deze columns zijn in 2022 gepubliceerd op de website Christelijknieuws.nl onder het pseudoniem van Willem van Leiden.
ISBN 978-94-91888-10-6,
144 pagina’s, gebonden,
prijs € 19,50

Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies