Toekomstmuziek

We waren in de zomer van 2022 voor het eerst langer dan een dag op Texel, en we hebben er erg van genoten. We fietsten elke dag en zagen veel van het eiland.

Op een dag kwamen we in Oosterend, een heel mooi, pittoresk stadje aan de westkust van Texel. Mijn vrouw en ik wandelden door de kleine straatjes, genietend van de bijzonder mooie huisjes, en kwamen bij een oud, duidelijk verlaten huis dat eruitzag alsof het in betere dagen een gemeenschapscentrum was geweest. Het plein voor dit huis was schoon, ingericht met zitjes – duidelijk een uitnodiging om te rusten. Maar het meest opvallende was een oud drumstel, nu beplant met kleurrijke bloemen.

Als tuinier heb ik veel originele plantenbakken gezien, maar dit drumstel was echt iets bijzonders! Ook al had het iets treurigs, omdat een begroeid drumstel niet meer gebruikt wordt, omdat de muziek op die plek voorgoed is verstomd.

Ik moest bij dit beeld denken aan een kort vers uit de Openbaringen. Daar, in het vijfde hoofdstuk, begint het negende vers met de woorden: “En zij zingen een nieuw lied”! Wat zal dat zijn, daar in de hemel, als de tijd van de oude schepping ten einde loopt en de hemelse dienaren voor Gods troon staan en Hem lof toezingen…

Wanneer dat zal zijn – dat weten wij niet, dat weet alleen God, onze hemelse Vader! En tot die tijd zullen hier op aarde waarschijnlijk nog een paar kerkzalen worden verlaten, muziekinstrumenten definitief worden ingepakt, omdat de mensen niet meer in de kerkzalen samenkomen en er niet meer gezongen wordt. Helaas heeft de Corona-pandemie ertoe geleid dat sommige gemeenten zijn verdwenen. Of in andere gemeenten is de boodschap van de Bijbel zozeer “aangepast aan onze tijd” dat het niets meer te maken heeft met wat God ons eigenlijk duidelijk heeft verteld.

Vanuit puur menselijk oogpunt zou men erg weemoedig kunnen worden en denken of en hoe de gemeente hier op aarde kan voortbestaan. Maar in tegenstelling tot al onze bedenkingen zal de kerk hier op aarde blijven bestaan totdat de Heer Jezus ons tot zich roept. In het evangelie van Matteüs vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen wie Hij voor hen is en Petrus antwoordt: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.”

In Zijn antwoord zegt de Heer Jezus in hoofdstuk 16, 18: “…op deze rots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” Petrus is niet de rots die de kerk ondersteunt, maar de belijdenis dat de mens Jezus van Nazareth de Christus is, de beloofde Verlosser, de Zoon van de levende God!

Zolang deze aarde bestaat, zullen er dus plaatsen zijn waar de kerk samenkomt, het Avondmaal viert, samen zingt en bidt. Dus tot de Heer Jezus terugkomt zullen er kerkzalen zijn waar muziekinstrumenten worden gebruikt tot eer van God.

Maar verlaten kerkzalen en begroeide trommels herinneren ons er ook aan dat er een moment zal komen dat de verloste kerk in het Vaderhuis een nieuw lied zal zingen. Wat een heerlijk, volmaakt koor zal dat zijn – we kunnen het ons in onze stoutste dromen nauwelijks voorstellen. Zullen er instrumenten zijn? Eerlijk gezegd – ik weet het niet. Het maakt niet uit, want daar zal alles perfect zijn, volmaakt, er zullen geen instrumenten nodig zijn om onze fouten te verzachten. Wij zullen volmaakt zijn in Hem. Ben je daarbij?

Lars Krüger
Lars woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies