Wilma de Vries voor de GZB uitgezonden

URK – Wilma de Vries is gisteren vanuit de Christelijke Gereformeerde kerk Urk ‘Maranatha’ uitgezonden als diaconaal werker naar Albanië. Namens de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) gaat zij zich onder andere toeleggen op gezondheids- en verslavingszorg. Ook zal zij medische outreaches organiseren, in samenwerking met de kerken en lokale partner ABC Health Center.

In de uitzenddienst preekte ds. W.A. Capellen, predikant van de thuisgemeente van Wilma, vanuit Filippenzen 4, waar Paulus beschrijft dat hij geleerd heeft om tevreden te zijn met datgene wat de Heere God hem naar behoefte heeft geschonken. Het thema van de preek werd genomen uit vers 19 van het gelezen hoofdstuk, waar het volgende staat: “Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus”.
Ds. Capellen benadrukte dat het God is Die Wilma wil gebruiken in Albanië. Hij vertelde dat het werk in dat land haar op het hart werd gebonden. De Heere zal geven wat Wilma nodig heeft en zij wordt aangespoord om iedere keer weer terug te gaan naar De Bron van alle goed, want: “ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”. De gemeente werd onder andere gewezen op het feit dat de Heere niet van Zijn rijkdom geeft, maar naar Zijn rijkdom. Naar wat een ieder nodig heeft.

Ds. W.C. Polinder, lid van de Raad van Toezicht van de GZB, deed de uitzending namens de zendingsbond. Hij bemoedigde Wilma, die ondanks tegenslagen, kon volharden en tot deze stap mocht komen. De ouders van Wilma werden niet vergeten en kregen ook een bemoedigend woord mee. Ook werd benadrukt hoe bemoedigend het is dat kerkmuren wegvallen als het gaat om Gods wereldwijde zending. Dominee Polinder gaf Wilma de tekst mee uit Jozua 1:9 waar staat: “Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heengaat. Vervolgens werd Wilma toegesproken door Ds. W. van ’t Spijker namens deputaten buitenlandse zending CGK, die zich ook richtte tot de vele jongeren in de kerk en dringend appelleerde: “Welk excuus heb jij, als Jezus terugkomt, dat je niet bent gegaan?“ Dominee Capellen gaf aan Wilma de tekst “dien de Heere met blijdschap” mee uit Psalm 100:2 en citeerde tenslotte Spurgeon: “Ik houd vast en wordt vastgehouden”.

De kleine, kwetsbare kerken in Albanië staan voor grote uitdagingen. Ze zijn niet alleen een minderheid, maar hebben ook te maken met het moeilijke verleden, armoede en slechte gezondheidszorg. ‘Fokusi’ is het kerkenprogramma van de GZB in Albanië. Naast theologische toerusting, wordt diaconale ondersteuning aan het programma toegevoegd.
Lokale partner ABC heeft het verlangen om palliatieve zorg op te zetten en de mensen te bereiken voor wie de gezondheidszorg nu niet beschikbaar is. Wilma zal ook in de kliniek werken. Zo komt de kennis van de partners en de contacten van Fokusi samen met het gedeelde verlangen om Gods liefde handen en voeten te geven in Albanië.

Datum: 20 februari 2023
Auteur: GZB – Danny Schurink
Foto: GZB
Website: www.gzb.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies