Gerard en Lydia de Groot lanceren Droomfonds voor de Heart2Heart Zomerweek

Van 5 tot en met 11 augustus organiseert Stichting Heart2Heart dit jaar opnieuw de Heart2Heart Zomerweek in Bant: een plek waar God steeds weer opnieuw mensen raakt met Zijn liefde en kracht. En dat doet Hij niet alleen bij volwassenen, maar juist ook bij de jongere generaties. Kinderen, tieners en jongeren beleven een onvergetelijke week met diepgaand onderwijs, krachtige aanbidding, sport en spel en natuurlijk een hoop fun. Juist deze jongere generaties hebben dit zo nodig!

‘Laat de kinderen bij Mij komen. Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij’ (Markus 10:14).

Deze woorden van Jezus raakten het hart van Gerard en Lydia in het afgelopen jaar. Juist in de verwarrende en ingewikkelde maatschappij waarin onze jongere generatie opgroeit, gaat het verlangen van de Vader naar hen uit. Mede omdat Gerard en Lydia zelf de pijn voelen van het kinderloos zijn, raakt het ze telkens weer dat ze daar doorheen Gods verlangen zo diep voelen. Ze zijn bewogen met deze kostbare, jonge levens en ervaren daarin dat God zegt: “Ik ook! Want Mijn Koninkrijk is ook voor hen!”

Onvergetelijke impact op kinderen en tieners
De Zomerweek is al jarenlang een enorme zegen voor de jonge generatie. Ook het afgelopen jaar waren er zulke krachtige getuigenissen: keuzes voor Jezus, levens die hersteld zijn, hoop in plaats van depressie, goede vriendschappen én God persoonlijk dichtbij ervaren. Door alle ruimte te geven aan de Persoon en het werk van de Heilige Geest, gebeuren er steeds weer grote wonderen en worden jonge levens radicaal veranderd. Velen kunnen getuigen van de bijzondere aanrakingen van Jezus en de blijvende impact op het leven van de kinderen en tieners.

Tijdens de voorbereiding van de Heart2Heart Zomerweek kregen Gerard en Lydia een sterk verlangen in hun hart: ‘Ieder kind en iedere tiener die ons is toevertrouwd, moet vrije toegang krijgen om dit mee te maken.’ Precies hierom hebben ze het Droomfonds geopend. De donaties die hierin gezaaid worden, maken het mogelijk dat kinderen en tieners (t/m 16 jaar) gratis deel kunnen nemen aan de Heart2Heart Zomerweek. Zo kan onze jonge generatie al op jonge leeftijd Gods hart ervaren, gaan schitteren voor Jezus en Zijn Koninkrijk ontdekken en uitleven.

Investeer in deze krachtige generatie
Het verlangen is dat deze droom breed omarmd zal worden door ouders, grootouders, ooms, tantes, familie, vrienden, kerken en bedrijven. “Wanneer heel veel mensen zaaien en investeren in deze waardevolle generatie, scheppen we samen de ruimte voor hen om ongehinderd Vader God te vinden, te ontmoeten en Zijn Koninkrijk te ervaren.”

Om dit te kunnen realiseren, is er €125.000,- nodig. Hiermee krijgen zo’n 500 kinderen en tieners gratis toegang tot de Zomerweek, en mogelijk worden dat er nog meer. Zaait en oogst u mee? Alle bedragen, klein en groot, zijn zeer welkom!

Ontdek meer over de droom, de missie en het onderwijs op www.heart2heart.nl

Wie zijn Gerard en Lydia de Groot?
Gerard heeft de Levend Woord gemeente in Rotterdam mogen stichten en is 25 jaar voorganger geweest. Lydia werkte jaren in de zending, o.a. in Mozambique. Haar leven ging door diepe diepten waardoor ze kostbare levenslessen leerde welke ze vandaag de dag deelt met jong en oud. Gerard en Lydia de Groot zijn samen verantwoordelijk voor de Stichting Heart2Heart.

Stichting Heart2Heart is een bediening die in de gebrokenheid van deze wereld mensen wil helpen om het hart van God te ervaren, zodat ze daardoor groeien in intimiteit, identiteit en autoriteit. Daardoor kunnen ze schitteren in hun leefomgeving en harten raken met Gods liefde. Wij geloven dat Gods hart overstroomt van liefde voor iedere generatie en dat Hij voor iedereen het diepste geluk voor ogen heeft!

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies