Biddag 2023: Aanleg van waterputten in Zimbabwe

Komende woensdag 8 maart is het Biddag. Deze dag is een moment om stil te staan en te bidden om een zegen over ons werk. Dit jaar vraagt de hulporganisatie Verre Naasten onze aandacht voor de aanleg van waterputten in Zimbabwe.

Biddag, een moment om stil te staan en te bidden om een zegen over ons werk. Dit jaar vraagt Verre Naasten speciale aandacht voor de aanleg van waterputten in Zimbabwe. In Zimbabwe is schoon water geen vanzelfsprekendheid. Op het platteland lopen vrouwen en kinderen elke dag tot drie uur lang om water te halen. In arme wijken in de stad is maar af en toe in de week water op centrale tappunten beschikbaar. En vaak veel te weinig…

Water halen is zwaar werk
Het halen van water is een zware klus en de impact op gezinnen is groot. Kinderen gaan na het halen van water bijvoorbeeld niet meer naar school, omdat ze uitgeput zijn door het zware werk. Het gebrek aan schoon water leidt tot leerachterstanden en houdt armoede in stand.

Gezondheidsrisico’s
Schoon water is noodzakelijk voor een goede gezondheid. Water is nodig om te wassen en koken, maar ook voor toiletgebruik en natuurlijk als drinkwater. Op plekken waar geen schoon water is, komen ziekten als malaria en cholera vaker voor.

Onze partner, de ‘Church in Central Africa Presbyterian’ (CCAP), heeft de overtuiging dat het evangelie van Jezus Christus samengaat met de zorg voor mensen in nood. Zij zetten zich daarom in voor de aanleg van waterputten. En wanneer mensen samenkomen om water te halen, maken ze van de gelegenheid gebruik om hen over Jezus te vertellen.

Doe je mee?
Bid en geef voor de aanleg van waterputten in Zimbabwe. Zo draag je bij aan onze missie: geloof delen wereldwijd.

> Ja, ik geef voor waterputten in Zimbabwe!

Aan de slag met jouw kerk
Wil je in jouw kerk aandacht besteden aan dit project op of rond Biddag? Er zijn materialen beschikbaar, zoals een collectepresentatie of -video, maar ook een leespreek en een kerkbladartikel.

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies