Kees van der Staaij: D66 helpt de landbouw naar de knoppen

Bekijk hier het interruptiedebat tussen Kees van der Staaij en D66-fractievoorzitter Jan Paternotte over de wijziging van het reglement van orde. Van der Staaij vraagt aan Paternotte wat er volgens hem nog wel en niet gezegd mag worden in de Tweede Kamer als het voorstel van D66 en ChristenUnie het zou halen. Dit debat vond plaats op donderdag 9 maart 2023.

Over de SGP
De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van hun werk. Dit wijst richting en stelt grenzen. God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, wil de SGP verantwoordelijkheid nemen. Ze willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen.

Meer informatie over de SGP is de vinden op de website www.sgp.nl

Datum: 10 maart 2023
Auteur: SGP – Kees van der Staaij
Foto: Videostill – SGP
Website: www.sgp.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies