Angst of liefde

Column – We waren op het strand aan de noordpunt van Texel en genoten daar na het werk van de rust, de branding en de langzaam ondergaande zon. Ik had mijn camera bij me, want ik maak ook graag foto’s van wat door de branding op het strand aanspoelt: schelpen, veren, stenen, hout of soms gewoon zeewier. Plotseling zag ik een klein pasgeboren vogeltje op het strand een eindje verderop. Snel zette ik de telelens op de camera en probeerde zo onopvallend mogelijk…

Leuk geprobeerd om als vrij groot persoon op het strand “onopvallend” dit jonge vogeltje te benaderen – hij had mij ook allang ontdekt en hield mij heel aandachtig in de gaten. Een klein bolletje veren, net zichtbaar voor mij, dat zich haastig van mij verwijderde. Dat maakte me nieuwsgierig en dus liep ik langzaam maar vastberaden in zijn richting.

Toen ik me tussendoor omdraaide, zag ik ineens een ander vogeltje, dat haastig en heel doelbewust achter me aan vloog. Eerst was ik bang dat hij me zou aanvallen, maar toen ik stopte, landde hij een paar meter van me vandaan en bekeek me ook heel goed. Het was een bontbekplevier die om me heen bewoog. Ik volgde hem om hem te fotograferen en hoe verder ik van hem en zijn familie wegliep, hoe verder hij zich ook van mij verwijderde. Hij had de (blijkbaar) overweldigende “vijand” weerstaan door mij af te leiden van zijn familie en hen te beschermen. Dit gedrag wordt ook wel “weglokken” genoemd.

In dit verband moest ik denken aan een Bijbelvers uit de eerste brief van Johannes. Johannes schrijft daar in het 4e hoofdstuk in vers 18: “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.”

Ja, ik weet dat de kleine bontbekplevier niet per se uit liefde handelde, maar meer vanuit zijn instinct. Maar ik geloof dat wij mensen hier wel een (zwak) beeld in kunnen zien van onze Heer Jezus. Want Hij stond een machtige vijand niet zomaar in de weg, keerde de duivel niet van ons af, maar ging Zelf de strijd met de duivel aan. Een strijd die niemand van ons mensen ooit had kunnen winnen. En daarbij onderwierp de Heer Jezus Zich ook aan het rechtvaardige oordeel van God voor onze schuld. En Hij wist precies wat Hem te wachten stond! Daarom had Hij onbeschrijfelijke angst en smart: “Mijn ziel is zeer benauwd, tot de dood toe…” zei Hij in de hof van Gethsemane (Marcus 14:34), En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen (Lukas 22:44) – een ontroerend beeld van wat Johannes schrijft: “Angst heeft te maken met straf”! en Jesaja zei al veel eerder: “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53:5b)

Voor ons betekent dit, dat wanneer onze schuld en zonde aan het kruis van Golgotha zijn verzoend, dus wanneer wij christen zijn geworden in de zin van de Bijbel, wij God niet meer hoeven te vrezen – nooit meer!

Vrees voor God betekent voor ons dus niet dat wij moeten beven van angst ten opzichte van de almachtige God, integendeel “de volmaakte liefde drijft de vrees uit”. Omdat God ons, zijn geestelijke kinderen, volmaakt liefheeft, hoeven wij Hem niet langer te vrezen: wij kleine, onbeduidende mensen mogen de grote, heilige God met vertrouwen tegemoet treden!

Vrees voor God betekent niets doen dat God op de een of andere manier zou kunnen beledigen, dat zijn volmaakte liefde voor ons op de een of andere manier zou kunnen bezoedelen. Vrees voor God weerhoudt ons van bewuste, opzettelijke, misschien zelfs geplande zonde. Dus iedereen die denkt dat hij gewoon kan blijven zondigen zoals voorheen, omdat God de zondaar onbeschrijfelijk liefheeft – zit op een gevaarlijk dwaalspoor en zou zich eerst moeten afvragen wie hij meer liefheeft: zichzelf of God?

Lars Krüger
Lars woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

Datum: 12 maart 2023
Auteur: Lars Kruger
Foto: © Lars Kruger

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies