Kees van der Staaij geeft stemadvies

“De Provinciale Statenverkiezingen zijn cruciaal voor nuchter stikstofbeleid, voor een goede balans tussen regio en randstad en voor de samenstelling van de Eerste Kamer. De SGP wil dat de overheid zich betrouwbaar toont. Niet vooral de boeren kapittelen, geen voortrekkerij van de randstad en graag willen we met een nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer het beleid van Rutte IV fundamenteel wijzigen. Ongeboren leven krijgt steeds minder bescherming en degelijk gezinsbeleid ontbreekt. We moeten het tij keren!”

Over de SGP
De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van hun werk. Dit wijst richting en stelt grenzen. God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, wil de SGP verantwoordelijkheid nemen. Ze willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen.

Meer informatie over de SGP is de vinden op de website www.sgp.nl

Datum: 15 maart 2023
Auteur: SGP – Kees van der Staaij
Foto: Videostill – SGP
Website: www.sgp.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies