Meer dan een droomhuis

Na het dieptepunt met het gouden kalf is Mozes opnieuw 40 dagen op de berg in de nabijheid van God. Als hij naar beneden komt met de Tien Woorden op twee nieuwe stenen tafels, straalt zijn gezicht…

Hij roept heel Israël samen en geeft hen de opdracht om de Ontmoetingstent te maken. Iedereen kan materialen komen brengen. Maar voordat er begonnen wordt moet het hele volk ervan doordrongen zijn dat het werk aan de Tent niet ten koste mag gaan van het rustpunt op elke zevende dag van de week: de sjabbat.

En dan komt heel Israël alle benodigde materialen brengen. Kleurige stoffen, linnen, geitenhaar, dierenhuiden, hout, sieraden, gouden voorwerpen, zilver, koper en edelstenen. Er moet zelfs omgeroepen wordendat er niets meer gebracht hoeft te worden.

Twee leidinggevende kunstenaars  krijgen alles overhandigd: Bezaleël (in de schaduw van God) en Aholiab (mijn tent is de Vader). En ieder die ‘wijs van hart’ en ‘zich gedrongen voelt’ mag komen meehelpen aan deze enorme klus. Want wat Mozes in een visioen gezien heeft, moet nu werkelijkheid gaan worden.

Die werkelijkheid is soms erg weerbarstig. Zeker in het huidige Israël. Nog nooit is de tweedeling zo duidelijk zichtbaar geworden als in de protesten van de afgelopen weken en de reactie van de regering Netanyahu daarop. Over ongeveer twee maanden (14 mei a.s.) is het 75 jaar geleden dat David Ben-Goerion Israëls onafhankelijkheid uitriep. Ook toen waren er twee hoofdstromen in de prille staat die moest vechten om te overleven. De socialisten dachten dat de religieuzen wel minder religieus zouden worden nu een eigen land werkelijkheid was geworden. En andersom werd ook zo gedacht. Zo kwam er nooit een echte grondwet tot stand. De huidige president, Isaac Herzog, deed tot nu toe tevergeefs pogingen om de partijen bij elkaar te brengen. Vindt het land opnieuw haar roeping?

In ons land vond bij de Provinciale Statenverkiezingen (volgens zeggen van o.a. minister Hoekstra) een ‘aardverschuiving’ plaats. Gezien alle landelijke boerenprotesten van de afgelopen zomer is de winst van BBB wellicht niet zo verrassend. ’Het moet allemaal anders’ wordt er nu steevast geroepen. Maar de feiten ‘on the ground’ blijven dezelfde. Nu is de ene partij aan zet, volgende keer weer de andere. Is er nog een gezamenlijke droom mogelijk, zonder dat mensen hoeven weg te zinken in depressie en doemdenken?

En dan was er vrijdag het bericht dat het Internationaal Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen president Poetin. Vanwege vermeende Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Met als hoofdreden de deportatie van kinderen uit Oekraïne naar Rusland. Maar noch Rusland, noch Oekraïne zijn lid van het strafhof. Natuurlijk wordt er vanuit Oekraïne verheugd op het bericht gereageerd, met: ‘internationale misdadigers zullen altijd verantwoordelijk worden gehouden’. De tijd zal leren of het zo eenvoudig is.

Ondertussen horen we in de laatste hoofdstukken van Exodus hoe er door Mozes zorgvuldig verantwoording wordt afgelegd van alle gebrachte materialen. Nu kan ‘Gods droom’ werkelijkheid worden. Als mensen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel kunnen grote dingen bereikt worden. Dan kan zelfs Zijn heerlijkheid de Ontmoetingstent vervullen.

‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ (1 Corinthiërs 2:9 en Jesaja 64:4).

Sybe de Vos 

Het gedeelte dat deze week in de synagoge wordt gelezen is ‘Wajakheel / Pekoedee’ (En hij vergaderde / Berekeningen) en beslaat Exodus 35:1-40:38. Tekst  & illustratie © Sybe de Vos | 18 maart 2023.

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies