Onoverkomelijk

Half maart 2023 regende het een paar dagen en sneeuwde het bovendien – zodat zich veel water had opgehoopt. Daardoor trad de Ems, een riviertje vlakbij ons dorp, buiten haar oevers. Dit was lange tijd niet gebeurd: te weinig regen in de afgelopen maanden. Vroeger was het bijna vanzelfsprekend dat dit riviertje elke winter minstens één keer buiten zijn oevers trad.

Ik was die dag op weg naar de Rieselfelder omdat ik wat foto’s wilde maken. Toen ik op weg daarheen deze kleine overstroming samen met de opkomende zon zag, ben ik meteen gestopt om ook hier wat foto’s te maken. Het water steeg nog steeds, er was stroming zichtbaar – maar het was niet eng, want er was geen nieuwe regen te zien, de zon scheen aan de onbewolkte hemel en daarom zou het water de volgende dag al flink gedaald zijn.

De liefde

Later, toen ik de foto’s bekeek, moest ik denken aan een vers uit Hooglied 8, daar staat in de verzen 6 en 7: “Want de liefde is gewelddadig als de dood … Grote wateren kunnen de liefde niet doven, noch spoelen rivieren haar weg. Als een man alle bezittingen van zijn huis zou geven voor de liefde, zou hij alleen maar veracht worden.”

Overstroming

Als ik eerlijk ben, kan deze kleine overstroming ons hoogstens een idee geven van wat een “echte” overstroming werkelijk kan doen. De meesten van ons hebben dat zeker wel eens meegemaakt, wanneer ontketende watermassa’s dood en verderf zaaien. Hier in Duitsland bijvoorbeeld was er in 2022 zo’n verwoestende overstroming in het Ahrdal. Huizen, straten, auto’s en bomen werden gewoonweg weggevaagd door de kracht van het water en meer dan 130 mensen kwamen om het leven!

Verkillen

Als ik me de beelden herinner, word ik geraakt door deze gedachte uit het Hooglied dat “grote wateren de liefde niet kunnen doven…”. Salomo heeft het hier zeker over de liefde van God, want over de liefde van mensen wordt in het Nieuwe Testament gezegd dat er een tijd zal komen dat de liefde van velen zal verkillen (Matteüs 24:12).

De liefde van God

In Johannes 3:16 zegt Jezus: “Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.
Deze liefde van God maakt steeds opnieuw diepe indruk op mij, omdat zij niet gevoelig is voor onze ontrouw aan God en Zijn Woord! Gods liefde en Zijn aanbod van genade gelden nog steeds voor ieder mens – ook al blijven wij elke dag talloze zonden opstapelen.

Woeste rivier

Stel nu eens dat al onze zonden in een brede, woeste rivier worden meegevoerd, wie of wat zou zich tegen deze woeste rivier willen en kunnen verzetten? Wij mensen in ieder geval niet – deze rivier van zonde zou ons meevoeren naar onze ondergang! Opdat dit ons niet zou overkomen, trotseerde de Heere Jezus uit liefde deze woeste rivier op Golgotha, en dat niet alleen – Hij verdroeg daar ook de toorn van God, die gedurende de drie uur aan het kruis als een grote golf over Hem heen kwam. Hij deed dit alles uit liefde voor zijn Vader en uit liefde voor ons, omdat Hij niet wil dat mensen eeuwig verloren gaan!

Eigenlijk zou ieder mens de Heere Jezus en Zijn Vader in de hemel van harte dankbaar moeten zijn voor dit onbeschrijfelijke aanbod van genade! Maar de Bijbel zegt helaas iets anders: “Als een mens alle bezittingen van zijn huis uit liefde zou willen geven, zou hij alleen maar veracht worden.”

De troonzaal van God

En ook dit Bijbelse Woord kwam helaas uit! Jezus verruilde de troonzaal van God voor de stal van Bethlehem en aan het eind van Zijn leven, tot Zijn laatste adem aan het kruis, werd Hij bespot door de mensen die Hem verwierpen! En deze afwijzing heeft tot op de dag van vandaag standgehouden en wordt zelfs sterker! Jezus wist dit en verdroeg het – voor jou en mij en daarvoor ben ik Hem oneindig dankbaar – jij ook?

Lars Krüger

Lars Krüger woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies