Voorgedrukte antwoorden

Column – Hoe vaak zal het ‘ja’ hebben geklonken in de trouwzaal op de vraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand “Wat is hierop je antwoord?” En zal dit ‘ja’ altijd oprecht zijn geweest?

Doopformulier
Niet alleen in de trouwzaal wordt een bekende vraag gesteld. Ook in de kerk en wel bij de doop van een kind. In het doopformulier komt de volgende vraag voor: “Beloven jullie jullie kind(eren) bij het opgroeien te zullen onderwijzen in het evangelie van Jezus Christus en hen tot het onderwijs en de prediking van de Kerk te leiden, opdat zij hun doop zullen verstaan en zich voor hun hele leven verbonden mogen weten aan de Naam en de dienst van de Heere? Wat is hierop jullie antwoord?”

De antwoorden op deze vraag zijn in het formulier al voorgedrukt: Vader: Ja. Moeder: Ja. Zijn deze antwoorden altijd oprecht geweest? Hadden de ouders het voornemen hun kind zo op te voeden?

Catechismus
Laten we nog even in de kerk blijven. Ook de Catechismus kent vragen en ‘voorgedrukte antwoorden’. Voorbeeld:

“Zondag 1.
Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmaker JEZUS CHRISTUS eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willen en bereid maakt.”

Is het voldoende de vragen te kennen en de daarbij behorende voorgedrukte antwoorden?
Kan Romeinen 5 vers 1 vervangen worden door “Wij dan gerechtvaardigd op grond van het kennen van de vragen en de daarbij behorende antwoorden hebben vrede met God.” Ik hoop dat je dit geen vorm van spotten vindt. Het is door mij serieus bedoeld, omdat ik soms de indruk krijg dat het geloof van sommigen niet meer is dan dit.

2-talig
Veel Nederlanders zijn – net als ik -2-talig. Er daar komen ze ook een aardig stukje verder mee. Ik bedoel dat we vloeiend Nederlands spreken, maar ook de Tale Kanaäns beheersen. Met die laatste taal kunnen we ons goed staande houden op het christelijk erf. Je weet hoe je moet reageren op bepaalde uitlatingen.

Laat ik stoppen met het naar anderen wijzen en eerst mijzelf bevragen of ik situaties ken in mijn leven waarop ik op een bekende christelijke vraag het bekende wenselijke antwoord heb gegeven? Ik buig ootmoedig het hoofd. Mij komt het recht niet toe met de beschuldigende vinger naar anderen te wijzen.

Stel dat
Stel dat de Heere Jezus nu voor ons staat en ons de vraag stelt “Wie zeg jij dat Ik ben?”. Wat zou dan ons antwoord zijn zonder gebruik c.q. misbruik te maken van het ‘voorgedrukte’ antwoord van Petrus (Mattheus 16: 16)?

Willem van Leiden

Van de auteur verscheen het boek:
Dan wil ik wel naar de hemel!

Deze columns zijn in 2022 gepubliceerd op de website Christelijknieuws.nl onder het pseudoniem van Willem van Leiden.
ISBN 978-94-91888-10-6,
144 pagina’s, gebonden,
prijs € 19,50

Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies