Mirjam Bikker reageert op kabinetsbrief: is de overheid er voor iedereen?

Mirjam Bikker: We staan als land voor grote uitdagingen: mensen die geen huis kunnen vinden, mensen die vroeger wel en nu nauwelijks rond kunnen komen, mensen die zich afvragen of ‘hun’ overheid er wel voor hén is, die betwijfelen of er oog is voor wat er in hun buurt, hun regio, hun provincie nodig is.

De laatste verkiezingen hebben dat nog eens onderstreept en dat signaal moeten we allemaal serieus nemen: de politiek moet er voor de mensen zijn, de overheid moet met werkende oplossingen komen voor de problemen van vandaag.

Of het nu gaat over Groningen, de toeslagenslachtoffers, voorzieningen in het héle land: mensen moeten ervaren dat de overheid dichtbij is en met hen tot goede oplossingen komt die hen daadwerkelijk helpen.

Eén van de actuele problemen is het stikstofprobleem. We móeten aan de slag om beter voor de natuur te zorgen en dat kan niet wachten. En dat moeten we niet vanaf de Haagse of Europese tekentafel doen, maar in de praktijk, dichtbij, aan de ‘keukentafel’, samen met de sectoren die daaraan een bijdrage leveren.

Dat geldt zeker voor de boeren, die met natuurorganisaties en minister Piet Adema werken aan een landbouwakkoord. Dat geldt ook voor de provincies en de nieuwe provinciebesturen, die een belangrijke rol hebben in het werken aan natuurherstel en het terugdringen van de stikstofuitstoot. Het is daarom goed dat het kabinet nu aan de slag gaat én het contact blijft zoeken met de boeren en de provincies en op ieder moment met hen samen kijkt wat er nodig is om beter te zorgen voor de natuur.

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies