Ook dit jaar opnieuw de ‘Paasjubel’ in Apeldoorn op het Raadhuisplein

Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseert op zondag 9 april 2023 voor de 81-ste keer een paassamenzang op het Raadhuisplein te Apeldoorn. Rond 08.00 uur komen enkele honderden bezoekers op het plein om bekende paasliederen te zingen en te luisteren naar een korte meditatie.

Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke kerken en het Leger des Heils als daad van verzet tegen de oorlog en bezetting. Vanaf die tijd is het een unieke traditie in Apeldoorn. Dit jaar is het de 81ste keer, en opnieuw een bijzonder evenement mede ook gezien de huidige spanningen in Europa.

In 1942 startten de gezamenlijke kerken en het Leger des Heils met deze paaszang. Ter bemoediging, maar ook als een daad van geloof in een periode van onvrijheid. De Duitse bezetter vond dat kennelijk goed. Tegenwoordig zijn er bij de organisatie verschillende medewerkers vanuit de PKN, het Leger des Heils en de evangelische gemeente Berea betrokken.

Als je aankomt op het Raadhuisplein, hoor je het carillon al paasliederen spelen. Het korps van het Leger des Heils speelt muziek. Wanneer je het plein opgaat, word je begroet met ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ en je ontvangt een liturgie. Marcel van Straten heet iedereen welkom. Een voorganger houdt een korte toespraak. Bekende liederen die gezongen worden zijn bijvoorbeeld: Daar juicht een toon, Samen in de Naam van Jezus, Christus onze Heer verrees, Kroon Hem met gouden kroon en U zij de glorie.

Samen kunnen we de Paasvreugde uitdragen en elkaar begroeten met de boodschap van Pasen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’.

Redactie Christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies