Opbrengst sponsorloop scholen in Veenendaal voor onderwijs in Pakistan: € 23.000

Ruim 1.100 kinderen van de vier GAVE scholen in Veenendaal hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen voor hun leeftijdsgenoten in Pakistan. Ze namen deel aan een sponsorloop voor christelijk onderwijs in Pakistan. De totale opbrengst is maar liefst € 23.000!

Veel kinderen in Pakistan hebben het moeilijk. Hun ouders hebben vaak nauwelijks geld om hun schoolgeld te betalen. Ze steken zich er diep voor in de schulden en worden daardoor moderne slaven, die hun leven lang hard moeten werken in de steenfabrieken. Om deze vicieuze cirkel van armoede en slavernij te doorbreken, kwamen de kinderen van de GAVE scholen in Veenendaal graag in beweging. Hun doel: met de sponsorloop ervoor zorgen dat arme kinderen in Pakistan toch naar school kunnen.

Jaarlijks kiest de diaconie van de Hervormde Gemeente Veenendaal een goed doel. Daarvoor sparen de verschillende scholen van de Onderwijsgroep GAVE. Dit jaar is gekozen voor een project van Project 10:27, het diaconale programma van de GZB, zendingsorganisatie binnen de PKN. Met de opbrengst krijgen kinderen in Pakistan goed onderwijs en perspectief voor de toekomst.

Donderdag 13 april werd de totaalopbrengst officieel overhandigd aan Danny Schurink, relatiebeheerder bij de GZB. Hij was verrast door het prachtige eindresultaat en bedankte alle kinderen die zich hebben ingezet voor Pakistan dan ook heel hartelijk voor hun inzet.

De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, met daarin de oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Zie voor meer informatie www.project1027.nl.

Website: www.gzb.nl
Foto: GZB / GAVE scholen Veenendaal
Auteur: Gerdi van Eck / GZB

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies