Chris Stoffer heeft kritiek op Kabinetsbesluit levensbeëindiging kinderen

Het kabinet wil dat er een regeling komt voor levensbeëindiging van ernstig zieke kinderen van 1 tot 12 jaar. Als er sprake is van ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ kunnen de arts en de ouders besluiten om het leven van het kind actief te beëindigen. 

SGP-Kamerlid Chris Stoffer reageert: ‘‘Ik vind dit een aangrijpend besluit. Het lijden van jonge kinderen kan intens zwaar en verdrietig zijn, ook voor de ouders. Dat schept de hoge verplichting om de allerbeste palliatieve zorg te bieden. Volgens deskundigen is wat dat betreft nog het nodige te winnen. Actieve levensbeëindiging van wilsonbekwame kinderen is voor de SGP echter principieel een brug te ver.”

Chris Stoffer heeft ook kritiek op de juridische vormgeving: ‘‘De praktijk leert dat een regeling voor uitzonderlijke gevallen vroeg of laat wordt opgerekt. Ik maak me hierover extra zorgen omdat concrete zorgvuldigheidseisen nog ontbreken. Verder pleit ik ervoor om, áls je dit al zou willen regelen, dat te doen via een zorgvuldige wetswijziging. Minister Kuipers omzeilt dat nu bewust door te kiezen voor een ministeriële regeling. Ik vind dat onbegrijpelijk: dit gaat over leven en dood.’’

Tot slot maakt het SGP-Kamerlid zich ook zorgen wat deze regeling voor kinderen betekent voor wilsonbekwame patiënten van 12 jaar en ouder die uitzichtloos en ondraaglijk kunnen lijden. Eerder vroeg artsenfederatie KNMG hier aandacht voor. Stoffer: ‘‘Denk aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking, een niet-aangeboren hersenafwijking of dementie. Welke consequenties heeft deze regeling voor hen? In zijn brief gaat minister Kuipers hier helemaal aan voorbij.’’

Auteur: SGP / Chris Stoffer
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: www.sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies