NGK en GKV gaan samen verder

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) zijn officieel samengegaan. Vandaag 1 mei is de eenwording een feit en gaan ze samen verder onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken met circa 140.000 leden. Zijn er in de toekomst nog meer fusies te verwachtten? Family7 sprak hierover met Dinand Krol, de voorzitter van de Generale Synode.

De Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK) worden gevormd door ongeveer 320 plaatselijke kerken met samen bijna 140.000 leden. Wij geloven in God, die we kennen uit de Bijbel. God heeft de wereld lief. We zien zijn liefde het duidelijkst in zijn Zoon, Jezus Christus, de redder van de wereld.

Eenwordingsbesluiten NGK en GKV

Op 15 april 2023 zijn in Zoetermeer de eenwordingsbesluiten ondertekend door de voorzitters van de synode en de landelijke vergadering. Ook is daar de nieuwe Kerkorde vastgesteld. Dat waren de laatste formele handelingen voordat NGK en GKv op 1 mei jl. samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken konden gaan vormen.
De formele eenwordingsbesluiten zijn eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. De kern ervan is datgene wat al op 2017 als intentie en in 2020 als doel is uitgesproken en waar jaren van voorbereiding aan voorafgegaan zijn:

1 mei 2023

‘De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), in generale synode bijeen, en de Nederlands Gereformeerde Kerken, in landelijke vergadering bijeen, besluiten zich per 1 mei 2023 te verenigen tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken.’

Het afgeleide tweede besluit bevat zorgvuldig uitgewerkte bepalingen die onder andere continuïteit waarborgen en het geldend recht vastleggen. Daartoe aanvaarden de Nederlandse Gereformeerde Kerken de kerkorde en regelingen die zijn vastgesteld door de LV/GS van Zoetermeer.

Family7

Family7 is dé 24/7 christelijke televisiezender voor jou en je gezin en zendt televisieprogramma’s uit die je (weer) in contact brengen met God en met anderen.

Nederland bereiken met het evangelie
Family7 is sinds 2005 dé christelijke televisiezender voor jou en je gezin. Het is onze passie en onze missie om Nederland te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. We zenden televisieprogramma’s uit via onze website en op de Nederlandse televisie. Ons bereik blijft groeien: inmiddels ontvangen ruim 4 miljoen huishoudens ons. Family7 verlangt ernaar om mensen weer in contact te brengen met elkaar en met God. Ons verlangen is dat vooroordelen verdwijnen, kennis toeneemt, mensen elkaar leren kennen en Gods bestemming voor hun leven vinden.

Foto: Videostill Family7
Auteur: Uitgelicht Family7
Meer informatie: www.family7.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies