Bert-Jan Ruissen: Subsidie voor antisemitisme kan echt niet!

SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen vindt het “goed en belangrijk” dat hij woensdag steun kreeg voor zijn actie tegen EU-subsidie voor antisemitisch lesmateriaal. De EU schenkt jaarlijks ruim 200 miljoen euro aan de Palestijnse autoriteit: die besteedt dat geld onder andere aan boeken vol haat tegen Joden en Israël.

Bekijk hier de toespraak van Bert-Jan Ruissen in het debat over de jaarrekening van de EU-uitgaven: Video Europarlement

“Op deze manier groeit een generatie op vol haat. Zo werken we nooit aan vrede tussen de Palestijnen en Israël”, zegt Ruissen. Mede op zijn aandringen stelde het Europarlement woensdag dat de subsidie alleen nog worden verleend als de schoolboeken zijn opgeschoond.

Aangenomen met een meerderheid

De oproep stond in een rapport over de EU-jaarrekening over ’21. De paragraaf over de schoolboeken, werd aangenomen met een meerderheid van 352 voor, 253 tegen en 21 onthoudingen.

Antisemitisme

Ruissen: “Nu komt het erop aan dat de Europese Commissie eindelijk uitvoert wat het parlement al zo lang vraagt in resoluties: de subsidie bevriezen tot Palestijnen het lesmateriaal opschonen. We mogen antisemitisme nooit door de vingers zien, en zeker niet subsidiëren met belastinggeld! Subsidie voor antisemitisme kan echt niet!”

Tekst afzwakken

Fracties van de socialisten en groenen probeerden bij de stemming op te komen voor de omstreden EU-subsidie. In een amendement wilden deze fracties de tekst afzwakken. Een meerderheid van het Europarlement was daartoe niet bereid.

Eurofractie van de SGP over Antisemitisme

Joden zijn telkens weer het mikpunt van spot en agressie. Helaas moeten we constateren dat het antisemitisme in Europa en Nederland groeit. Veel Europeanen blijken te leven met verwrongen beelden over Joden en de Holocaust. Die opvattingen kunnen op gevaarlijke wijze een eigen leven gaan leiden. Ook zijn de afgelopen jaren weer verschillende aanslagen op Joodse doelen gericht. De overheid moet er alles aan doen om de veiligheid van Joodse burgers te waarborgen.

Belangrijk is te beseffen de (grens van de) vrijheid van meningsuiting niet alleen een zaak is van recht, maar ook van ‘wijs beleid’. De SGP houdt het op: …al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt (…), bedenk en zeg dat.” Als we dát doen, is er al veel gewonnen.De vrijheid van meningsuiting mag niet uitlokken tot kwetsen of schofferen van mensen. Uitingen als antisemitisme, racisme en ontkenning van volkerenmoord worden streng bestraft.

– De overheid accepteert niet dat er op scholen problemen zijn bij het aan de orde stellen van de Holocaust. Als problemen door de school blijven bestaan, is het zaak dat de onderwijsinspectie ingrijpt.
– Bij de inburgering en de Nationale dodenherdenking moet nadrukkelijk stil worden gestaan bij de gruwelen van de Holocaust en het hardnekkige kwaad van antisemitisme.
– Wanneer personen of zenders Jodenhaat aanwakkeren, ook internationaal, treedt Nederland op om dat aan de kaak te stellen en maatregelen te nemen.
– Nederland en de Europese Unie moeten ervoor zorgen dat geen subsidie wordt verstrekt om antisemitische Palestijnse schoolboeken te maken en te verspreiden.

Auteur: Kees Bos – Europafractie SGP
Meer informatie: www.eurofractie.sgp.nl
Foto: Videostill EU-uitgaven

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies