Upstream en GlobalRize starten samenwerking

Apeldoorn/Oldebroek – Evangelisatieplatforms Upstream en GlobalRize gaan samenwerken. Beide organisaties blijven apart van elkaar bestaan, maar maken gebruik van elkaars kracht. Het doel is om samen meer mensen in Nederland te bereiken met het evangelie, van elkaar te leren en gebruik te maken van elkaars expertise en netwerk.

Upstream zoekt voortdurend naar thema’s om het evangelie zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden aan zoekers. GlobalRize heeft de infrastructuur om hier online via chat tweerichtingsverkeer van te maken, zodat er gesprek kan ontstaan.

Marten Visser

Missionair directeur van GlobalRize Marten Visser is vanaf het begin betrokken bij Upstream als ambassadeur. Over de formalisering van de samenwerking zegt hij: “Heel mooi om de kracht van Upstream – het evangelie verstaanbaar brengen voor seculiere Nederlanders – en de kracht van GlobalRize – een groep mensen bij elkaar brengen die met anderen over Jezus in gesprek willen – op deze manier bij elkaar te brengen!”

Evangelisatie community

Hans Kramer, van stichting Upstream: “Vanaf de start hebben we gezegd dat we de grootste evangelisatie community van Nederland willen bouwen. Niet als een eigen koninkrijk; we willen juist de handen ineen slaan met andere organisaties. Denk aan lokale kerken, christelijke media en andere evangelisatieplatformen. Op lokaal niveau ontstaan er al hele mooie initiatieven tussen Upstream locaties en lokale kerken. De nieuwe samenwerking met GlobalRize laat zien dat het ook ‘in het groot’ kan; samen werken aan en in Gods koninkrijk.”

Zoeken naar nieuwe partners

Beide organisaties blijven zoeken naar nieuwe partners. Zowel om gelovigen te bereiken met manieren om met niet-gelovigen het gesprek aan te gaan, als om nieuwe mensen te bereiken op een laagdrempelige manier. Kramer: “We stimuleren de teams van lokale Upstream Cafés om in gesprek te gaan met kerken om samen activiteiten te ontplooien. Landelijk zijn we in gesprek met het Leger des Heils en Jesus.net. Met organisaties als Alpha en de EO zoeken we ook graag het gesprek op.”

Online kan het begin zijn

Voor GlobalRize zijn dit herkenbare gesprekspartners. Zij gaat haar online connectie steeds meer vermarkten, waarbij de eigen visie van scherm naar kerk recht overeind blijft staan. Visser: “Online kan het begin zijn, maar offline leer je echt wat het betekent discipel van Jezus Christus te zijn.”

Meer informatie: www.globalrize.nl
Over Upstream: www.upstream.cafe

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies