Een bewogen jaar voor Stichting Hulp Oost-Europa

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) in Barneveld heeft in 2022 in totaal 1.732.540 euro ontvangen aan giften. Dat is ruim 600.000 euro meer dan in 2021. Ruim 300.000 euro hiervan is binnengekomen via het noodfonds ‘Steun de gevolgen oorlog Oekraïne’.

Bijna 200.000 euro is ontvangen van EO-Metterdaad voor projecten van Oltalom, een daklozencentrum in Boedapest. De reguliere inkomsten stegen licht in 2022. Met deze steun kon HOE zo’n 25 noodhulpprojecten en 106 diaconale en gemeenteopbouwprojecten in Oost-Europa ondersteunen.

Met de ruim 1,7 miljoen zijn 4.200 kinderen en ruim 3.000 volwassen diaconaal ondersteund. Bereikten we 4.500 kinderen en jongeren en 1.700 volwassen met gemeentopbouwprojecten.

Noodhulp Oekraïne

2022 stond grotendeels in het teken van noodhulp verlenen aan vluchtelingen uit en in Oekraïne. De kernwaarden barmhartigheid, Gedeeld Geloof en bewogenheid kregen door het verlenen van noodhulp en projecten gemeenteopbouw een ander gezicht. In korte tijd is door de partners noodhulp verleend en ging de hulp aan reguliere projecten, soms aangepast door. Dit vroeg veel creativiteit, aanpassings- en doorzettingsvermogen van de partner, kantoor en vrijwilligers.

Diaconale jongerenreis Oost-Europa

In 2022 is door de vrijwilligers en medewerkers gereisd naar de werkgebieden. Er zijn projecten bezocht, gesprekken gevoerd met partners en nieuwe contacten gelegd. Een zevental jongerengroepen met in totaal 123 deelnemers kon in 2022 een diaconale jongerenreis ondernemen.

Campagnes

Stichting HOE voerde in 2022 vier campagnes: Gedeeld geloof, Steun de gevolgen oorlog Oekraïne, Hart voor Oost-Europa en de wintercampagne.

RD-actie in Moldavië

In 2022 is een grote stap gemaakt met het realiseren van de projecten RD-actie in Moldavië. Op vijf locaties worden kinder- en ouderenopvang gerealiseerd. De ontvangsten EO-Metterdaad zijn voor 85 % besteed aan vluchtelingenhulp, kleine aanpassing van een gebouw en aan straatwerk en uitdelen van voedsel in Boedapest.

Wat maakt HOE uniek?

De medewerkers van HOE willen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.

Stichting HOE richt zich op de volgende doelgroepen: kinderen en jongeren, ouderen, meest kwetsbaren, Roma en leidinggevenden in kerkelijke gemeenten. We hebben deze groepen ondergebracht in vier programma’s: Hoop voor kwetsbaren; Hart voor Roma; Toekomst voor kind en jongeren en Geloofsopbouw.

Auteur: Stichting HOE, Allard Selles
Meer informatie: www.hulpoosteuropa.nl
Foto: Stichting HOE

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies