Grote bezwaren tegen EU-plan Natuurherstel 

Het EU-wetsvoorstel van commissaris Frans Timmermans over Natuurherstel stuit op grote bezwaren. Een meerderheid van de Europarlementscommissie landbouw stemde dinsdag in met een oproep het hele plan te verwerpen. De oproep kwam onder anderen van Bert-Jan Ruissen (SGP).

“We zijn best voor vergroening, maar niet voor dit voorstel”, zei Ruissen. “Dit zou Nederland nog veel verder op slot zetten dan de stikstofcrisis. De geplande maatregelen zijn te eenzijdig en geven de Europese Commissie te veel macht”.

Natuurherstel

Het voorstel over Natuurherstel bepaalt dat boeren 10% van hun grond moeten afstaan voor natuur. Ook moeten EU-landen dier- en plantensoorten herstellen die er tot 70 jaar geleden leefden en ook buiten Natura2000 gebieden mag de natuur niet verslechteren. In 2030 moet aan herstel van 30 procent van ieder natuurgebied in slechte staat worden gewerkt, in 2040 60 procent en in 2050 90 procent van het gebied. Geen afname meer van de populatie bestuivers zoals bijen en vlinders, maar juist een stijging na 2030.

Zorg

Ruissen: “Onze grootste zorg is dat landen weten nooit tevoren wanneer de maatregelen voldoende zijn. Ze moeten plannen indienen, maar onduidelijk is wanneer de Europese Commissie daarmee tevreden is.” EU-commissaris Frans Timmermans vroeg de Europarlementscommissie Landbouw maandag nog om zijn zeer ingrijpende wetsvoorstel Natuurherstel niet te verwerpen. Veel Europarlementsleden vonden dat Timmermans daarmee te laat kwam, op minder dan 24 uur voor de stemming.

Visserij 

Een soortgelijke stemming over een voorstel verwerping te adviseren volgt woensdag in de Europarlementscommissie voor Visserij. Ruissen verwacht ook daar een meerderheid voor verwerping. Uiteindelijk is het aan de Europarlementscommissie voor Milieu om het parlementsvoorstel te formuleren voor de plenaire stemming. De plenaire stemming wordt verwacht in de sessie in juli.

Europarlementsverkiezingen

Het SGP-bestuur zet Bert-Jan Ruissen bij de komende Europarlementsverkiezingen (voorjaar 2024) weer bovenaan de kandidatenlijst. Ruissen (50) maakt sinds 2019 deel uit van het Europees Parlement namens de SGP. Op D.V. zaterdag 13 mei stemt de algemene vergadering van de SGP over de voordracht van Ruissen. In de komende periode zal de kandidatenlijst worden voorbereid.

Partijvoorzitter Dick van Meeuwen: “Opvallend is niet alleen de expertise maar ook de gedrevenheid van Ruissen. Hij zet zich met veel overtuiging en energie in voor een helder christelijk geluid in het Europees Parlement. We zijn blij met zijn bereidheid om opnieuw lijsttrekker te zijn en wensen hem veel wijsheid en zegen toe op deze belangrijke vooruitgeschoven post.”

Lees meer: Bert-Jan Ruissen
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Meer informatie: Eurofractie SGP

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies