Leven uit de dood

Van de uithoeken van de toenmalige wereld kwamen Joden naar het land Israël om het Wekenfeest te vieren. Sjavoeot, het feest van de eerste gersteoogst en het begin van de tarweoogst. Het was de vijftigste dag (Pinksteren) na het brengen van de eersteling van de oogst naar de Tempel.

Tegelijk werd gaandeweg het ontvangen van Gods Woord, de Tora, op die dag gevierd. Want de vijftigste dag was ook de dag dat Israël in de woestijn bij de berg Sinaï was aangekomen, na het vertrek uit Egypte. En daar hadden ze, temidden van vuur en donderstemmen, de Tien Woorden gehoord. Volgens Joodse uitleggers was dat in alle zeventig talen van de volken. En het gebeurde in de wildernis, in niemandsland. Want het Woord is er niet alleen voor Israël.

En ‘als de Pinksterdag vervuld wordt’, op die bewuste dag, zo’n 2.000 jaar geleden, en er in het Tempelcomplex vele Joden samendrommen, wordt daar temidden van het geluid van een enorme windvlaag en vuurvlammen de Heilige Geest uitgestort op al die eerste volgelingen van de Messias van Israël. En ze spreken in alle talen van de toenmalige wereld. En zo wordt Gods Woord, het Goede Nieuws van bevrijding en de levenslessen van de Tora, verspreid onder alle volken.

De melk van het Woord

Afgelopen vrijdag (eigenlijk donderdagavond) begon Sjavoeot overal in de Joodse wereld en dus ook in Israël. Vanwege een andere telling vanaf Pesach is dat dit jaar twee dagen eerder dan de christelijke viering van Pinksteren. Naast het graan van de oogst en veel bloemen staan met Sjavoeot doorgaans melkproducten op het menu, zoals cheesecake, gerechten waarin melk en kaas is verwerkt en natuurlijk ijsjes. De verklaring van de gewoonte is vooral de klassieke benaming van het beloofde land: ‘land van melk en honing’. Maar apostelen Kefa (Petrus) en Sjoel (Paulus) vergeleken het Woord met de melk die kinderen zo hard nodig hebben. Bovendien is de getalswaarde van het hebreeuwse woord ‘chalav’ 40. En dat getal heeft alles te maken met verwachting. Eenmaal zal alles nieuw worden. En de volken zullen naar Israël optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Anti Zionisme

Dat lijkt nu nog ver weg. Afgelopen week was er in Berlijn een optreden van voormalig Pink Floyd voorman Roger Waters. Hij vond het nodig om Anne Frank o.a. in één adem te noemen met de Arabische journaliste Abu Akleh, die tijdens een treffen tussen het Israëlische leger en Palestijnse terroristen werd gedood. Ook werd er een ballon in de vorm van een varken opgelaten, met allerlei symboliek waaronder een Davidster. Orthodox-Joodse organisaties, maar ook de stad Frankfurt probeerden tot nu toe tevergeefs zijn concerten te verbieden. De Duitse politie heeft wegens mogelijk opruiing zelfs een onderzoek naar hem ingesteld. Al jaren is hij een felle vertegenwoordiger van de BDS-beweging. Overigens nemen de overgebleven oud-leden van de vroegere band openlijk afstand van zijn uitlatingen…

Woorden lopen snel

Ook liet weduwnaar en rabbijn Leo Dee van zich horen. Ditmaal eiste hij openbare excuses van de nieuwszender CNN. Want presentator Christiane Amanpour had in een uitzending gezegd dat zijn vrouw en dochters waren omgekomen ‘bij een vuurgevecht’. Die uiting verdoezelt de feiten nogal, want in werkelijkheid werden ze door Palestijnse terroristen vermoord. De manier van framing heeft alles te maken met de Westerse kijk naar Joden die in Judea en Samaria zijn gaan wonen, het hartland van hun voorvaderen. De linkse Israëlische krant haAretz beschuldigt de huidige Minister Bezalel Smotrich ervan het aantal Joden in Judea en Samaria te willen verdubbelen. Maar het is hetzelfde gebied vanwaaruit de Geest het Woord over de hele wereld verspreidde. Keert het daarheen terug?

En vandaag de dag is de Geest, die het Woord levend maakt, meer dan ooit nodig in deze wereld.  Temidden van verdeeldheid, terreur en dreiging van oorlog. Maar als het Woord en de Geest samenkomen in Israël, dan betekent dat leven uit de dood voor alle volken. Sjalom voor heel de wereld.

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus de Messias gekomen. (Johannes 1:16-17)

Sybe de Vos 

Het gedeelte dat deze week in de synagoge wordt gelezen is gaat over Sjavoeot (Wekenfeest) en beslaat Deuteronomium14-16 en Exodus 19-20. Tekst  & illustratie © Sybe de Vos | 27 mei 2023.
Meer informatie: www.sjoeal.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies