Bruikleen

Column – Je kunt van anderen goederen in bruikleen krijgen. Je mag hun goederen dan gebruiken, maar na verloop van de afgesproken tijd moet je ze in dezelfde staat als waarin je ze kreeg ook weer teruggeven.

In het Burgerlijk Wetboek is dat als volgt keurig omschreven: Artikel 1786 van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek luidt: Indien een zaak in bruikleen is gegeven aan twee of meer personen tezamen, zijn zij hoofdelijk verbonden tot teruggave daarvan en tot vergoeding van de schade die het gevolg is van een tekortschieten in de nakoming van die verplichting, tenzij de tekortkoming aan geen van hen kan worden toegerekend.

De aarde in bruikleen

Simpel gezegd hebben wij mensen de aarde van God in bruikleen gekregen. Hij heeft ze gemaakt en in die zin is Hij ook de eigenaar. God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden (Genesis 2:15). God is en blijft Eigenaar; de mens heeft de aarde van Hem in bruikleen gekregen om daarop te wonen en rentmeester daarvan te zijn.

Einde van de ‘bruikleenovereenkomst’

Je voelt de volgende vraag misschien al wel een beetje aankomen. Wat moet de mens aan het einde van de bruikleenovereenkomst? Eigenlijk zou hij volgens het Burgerlijk recht de aarde in de goede oorspronkelijke toestand aan God moeten teruggeven. Met elkaar weten we inmiddels dat dit een onmogelijke opgave is. In plaats van dat we als goede rentmeesters de aarde hebben beheerd hebben we haar kapot gemaakt. Herstel is onmogelijk.

Wat moeten we nu?

Krampachtig alles gaan inzetten om verbeteringen door te voeren? Ik spreek geen woord kwaad over maatregelen die nodig zijn in het kader van een verantwoord milieubeleid. Maar vergeet een herstel in de oorspronkelijke toestand. Mission impossible. Maar God heeft ons Zijn oplossing al bekend gemaakt; Hij maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aard! Daar heeft Hij de mens niet voor nodig. En die nieuwe aarde zal niet meer door mensen kapot worden gemaakt. Want daar heerst vrede en gerechtigheid. Daar regeert de Heere Jezus als Zoon van David, als de Messias van Israël. Iets om naar uit te zien.

Auteur: Willem van Leiden
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Van de auteur verscheen het boek: Dan wil ik wel naar de hemel!
De columns in dit boek zijn in 2022 gepubliceerd op ChristelijkNieuws.nl.
ISBN 978-94-91888-10-6, 144 pagina’s, gebonden, prijs € 19,50
Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies