SGP met twee zetels in Eerste Kamer, ChristenUnie krijgt drie zetels

De SGP behoudt haar twee zetels in de Eerste Kamer. Naast fractievoorzitter Peter Schalk is vandaag helder geworden dat ook Diederik van Dijk door mag met zijn werk in de Eerste Kamer. Dankzij de stemmen- en zetelwinst bij de Provinciale Statenverkiezingen kreeg de partij een laatste restzetel voor de Eerste Kamer toegewezen. Het stemt blij en verwonderd en motiveert om door te gaan met het werk in de Senaat.

De SGP mocht bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart een winst van zo’n 20.000 stemmen noteren en kreeg er in de provincies Flevoland en Utrecht een zetel bij. Nog nooit stemden zoveel mensen op de SGP bij Statenverkiezingen.

Op basis hiervan kwam de SGP in aanmerking voor een van de te verdelen restzetels. Door onderlinge afspraken van partijen kunnen restzetels echter gaan schuiven. Tot het einde toe bleef het dus spannend.

Reacties

Partijvoorzitter Dick van Meeuwen: “Het stemt dankbaar dat we opnieuw met twee zetels in de Eerste Kamer het klassiek-christelijke geluid naar voren kunnen blijven brengen, zeker in een tijd waarin dat bepaald niet vanzelfsprekend is. Dat meer kiezers dan ooit hun stem op de SGP hebben uitgebracht, is bemoedigend. De Eerste Kamer heeft een beslissende stem in de goedkeuring van wetgeving, ook op ethisch gebied. In het verleden is gebleken dat de SGP daarbij getalsmatig het verschil kan maken. We bidden onze vertegenwoordigers hierbij veel wijsheid en zegen toe.”

Grote dankbaarheid

Peter Schalk: “We mogen met twee zetels terugkomen in de Eerste Kamer. Op eigen kracht hadden we al een restzetel. Door afspraken met de CU is die restzetel nog verstevigd. Dat stemt tot grote dankbaarheid. Diederik en ik vullen elkaar prachtig aan bij het werk in de Eerste Kamer. We zien ernaar uit onze beste krachten te geven in de nieuwe Kamerperiode, onder de zegen van de Heere.”

Voorrecht

Diederik van Dijk: “Ik ben erg blij met deze uitkomst. Ik vind het een voorrecht én tegelijkertijd een serieuze verantwoordelijkheid om ook in de nieuwe periode een Bijbels geluid in de Eerste Kamer te laten horen. Hopend op Gods zegen.”

Auteur: Peter Smit
Meer informatie: www.sgp.nl
Foto: © Cees van der Wal

ChristenUnie verder met drie zetels in de Eerste Kamer

De ChristenUnie heeft bij de Eerste Kamerverkiezingen één restzetel behaald en krijgt zo drie zetels in de Eerste Kamer. Daarmee verwelkomen we Eric Holterhues in de senaat, die zijn plek inneemt naast lijsttrekker Tineke Huizinga en huidig Eerste Kamerlid Hendrik-Jan Talsma. Holterhues wordt de eerste katholieke ChristenUnie-volksvertegenwoordiger op landelijk niveau.  

Fractievoorzitter Tineke Huizinga: “Met drie zetels in de Eerste Kamer gaan we de komende jaren aan de slag om ons christelijk-sociale geluid te laten klinken. Ik zie er naar uit om daar met dit mooie en gedreven team mee aan de slag te gaan. Om beleid te toetsen en te werken aan een samenleving waarin mensen voor elkaar kunnen zorgen, waar we opkomen voor elkaar en waar ruimte is voor iedereen.”

Hendrik-Jan Talsma: “De afgelopen jaren mocht ik me op deze plek inzetten voor recht en gerechtigheid in wetgeving en het is een voorrecht om dit werk te mogen doorzetten.” 

Eric Holterhues: “Vanuit deze plek zet ik me graag in voor drie kernprincipes vanuit katholiek sociaal denken: algemeen welzijn, menselijke waardigheid en onderlinge solidariteit”.

Auteur: Anne-Saar Kunz
Meer informatie: www.christenunie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies