GZB benoemt nieuwe zendingswerkers voor Colombia

Jan (61) en Wilma (56) van Doleweerd uit Driebergen zijn door de GZB benoemd om de kerk in Colombia te gaan dienen door middel van theologisch onderwijs en kerkplanting.

Jan en Wilma: “Dienst aan de wereldkerk is een rode draad in ons leven. Na een lange periode van werken in en voor zending in verschillende continenten, werd ongedacht opnieuw ons zendingsverlangen gewekt. We zien ernaar uit om onze kennis en ervaring in theologie, onderwijs en zorg te delen met de kerk in Colombia. Maar ook om nieuwe kennis en ervaring in het koninkrijk van God van hen te ontvangen en terug te geven aan de kerk in Nederland.”

Meer dan 2.000 studenten

Nadat Jan en Wilma in 2017 terugkeerden uit Indonesië, pakte Wilma haar werk als verpleegkundige weer op en Jan ging met zijn pedagogische en theologische professie aan de slag in het hoger onderwijs. Nu voelen zij zich echter geroepen om opnieuw te worden uitgezonden. Jan wordt parttime docent op het Fundacion Universitario Seminario Biblico de Colombia (FUSBC) in de stad Medellín. Predikanten en ambtsdragers kunnen hier terecht voor een bijbelgetrouwe opleiding in de theologie. Bij elkaar volgen elk jaar meer dan 2.000 studenten een kortere of langere opleiding op het seminarie. De campus is voor velen een plaats waar ze niet alleen God en de Bijbel beter leren kennen. Maar ook zichzelf en de roeping die God voor hen heeft in de kerk of maatschappij van Colombia.

Nieuwe gemeenten

Ook gaat Jan zich inzetten voor de nationale commissie kerkplanting van de Presbyteriaanse Kerk van Colombia. Dit is een snelgroeiende kerk met maar liefst 100 plekken waar een nieuwe gemeente wordt gestart. Ook voor Wilma zijn er genoeg mogelijkheden om haar talenten in te zetten. Zij gaat zich inzetten voor de pastorale en sociale steun aan studenten van het seminarie en ook meedoen met door de Presbyteriaanse Kerk opgezette diaconale programma’s.

De GZB is dankbaar dat met de benoeming van Jan en Wilma een openstaande vacature kan worden ingevuld door mensen met veel ervaring. Vanaf september gaan zij zich voorbereiden op hun uitzending eind dit jaar of begin volgend jaar vanuit de Hervormde Gemeente Langbroek.

Er zijn echt nog veel vacatures waar het moeilijk is om mensen voor te vinden. Kijk voor meer informatie op www.gzb.nl/vacatures

Over de GZB

Het is ons verlangen dat iedereen in aanraking komt met het Evangelie. Niemand van ons kan zonder Gods liefde en genade! Daarom is het ons verlangen dat iedereen in aanraking komt met het Evangelie. Daarin horen we Gods hart dat klopt van bewogenheid met mensen. Zoals Jezus in deze wereld kwam en mensen opzocht, geloven we dat de kerk geroepen is om er op uit te gaan. Om Zijn liefde in woord en daad te delen. Samen met kerken wereldwijd spannen we ons in om mensen een gemeenschap te bieden waar ze welkom zijn, kunnen groeien in geloof en geholpen worden om werkelijk mens te zijn.

Meer informatie: www.gzb.nl
Auteur: Gerdi van Eck
Foto: GZB

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies