Start Abraham Akkoorden Netwerk in Europarlement

Mede op initiatief van de SGP is donderdag een Abraham Akkoorden Netwerk van start gegaan in het Europees Parlement. Doel is om meer steun en waardering te creëren voor deze vredesakkoorden tussen Israël en omringende landen.

Deze baanbrekende akkoorden krijgen tot dusver te weinig aandacht en waardering van de EU. De overeenkomsten blijken echter een belangrijke sleutel naar vrede in het Midden-Oosten en brengen de landen echt dichter bij elkaar, vindt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP). Hij is tot vicevoorzitter van dit netwerk gekozen.

Het netwerk is donderdag actief geworden, nadat voorzitter Roberta Metsola van het Europees Parlement haar toestemming voor dit netwerk bekendmaakte in een toespraak ter viering van 75 jaar Israël.

Vrede

De Europese Unie zelf is de vrucht van een vredesproces, tussen rivaliserende landen op ons continent. Daarom verdient een initiatief voor vrede in het Midden-Oosten de steun van de EU, stellen de initiatiefnemers.

Het netwerk hoopt snel bijeenkomsten te beleggen over de Abraham Akkoorden, die sinds 2020 worden gesloten.

Standpunt SGP rond Israël

Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslagen worden gepleegd, onschuldigen gegijzeld en vermoord. Nog dagelijks zijn de Israëli’s hun leven niet zeker, ook in eigen land niet. Het is een wonder dat Israël nog bestaat!

Door die voortdurende bedreigingen in woord en daad is Israël genoodzaakt stevige veiligheidsmaatregelen te nemen. Wie daar geen oog voor heeft doet geen recht aan de positie van Israël in het Midden-Oosten en de wereld. Wie de waarheid zelfs bewust verdraait, maakt zich indirect medeschuldig aan het demoniseren van de Joodse staat, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Daarom moet Nederland pal voor en achter Israël staan. Maar ook nog om een andere reden: Israël is een vrij en democratisch land in een regio vol onrust en burgeroorlog. Des te gekker is het als juist dit land als een schurkenstaat wordt afgeschilderd.

Het Joodse volk is Gods oogappel (Deuteronomium 32 vs 10). De Heere Jezus, de Zoon van God, is uit een Joodse moeder geboren. Deze en andere Schriftgegevens zijn beslissend voor de bijzondere band die de SGP heeft met het Joodse volk én met de Joodse staat Israël. Daarnaast is de staat Israël de enige democratie in het Midden-Oosten. Als Israël er niet was, zouden er beduidend minder kerken bestaan in het Midden-Oosten. Helaas bepalen moedwil en misverstand maar al te vaak de opinievorming rond Israël. Zolang bijvoorbeeld niet wordt erkend, dat het Arabisch-Israëlische conflict over Palestina in feite een Islamitisch-Joods conflict is, blijven oplossingen steken aan de oppervlakte. Nederland moet waar mogelijk in de EU en in andere internationale verbanden consequent opkomen voor de gerechtvaardigde belangen van Israël.

Meer informatie: www.sgp.nl
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Auteur: SGP

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies