Sjalom boven elk begrijpen

De langste tijd zit er nu echt op. Nog even en Israël zal als een geordend leger verder trekken. Daar onderaan de berg Sinaï wordt het volk klaargestoomd voor het bereiken van de eindbestemming: het beloofde land.

Zo worden de Levieten voorbereid op hun taak om de Woning onderweg af te breken en weer op te bouwen. Dat gebeurt nauwgezet, want de God van Israël is in hun midden. Het kamp wordt gereinigd. Mensen met schulden vereffenen die. Wie ritueel onrein is, wordt naar het randgebied gestuurd. Ontrouw in het huwelijk wordt aangepakt. Inwijdings-offergeschenken worden door alle stammen gebracht. En degenen die God op een bijzondere manier willen dienen kunnen zich voor een bepaalde tijd toewijden als nazireeër.

En dan mogen de priesters het volk zegenen met de speciale priesterzegen. Driemaal wordt de Eeuwige daarbij aangeroepen om bescherming, genade en vooral sjalom. Ongekende vrede en heelheid zal hen volgen op de weg. Dat alles met de voorwaarde: gehoorzaamheid.

Gebedsbijeenkomst en protesten

Op (Pinkster)zondag kwamen honderden christenen en messiaanse Joden samen bij het Davidson centrum, aan de zuidkant van het plein voor de Westelijke Muur van de Tempelberg. De gebedsbijeenkomst markeerde het einde van een 21-daagse periode van vasten en bidden voor Israël, geïnitieerd door het ‘International House of Prayer’ in Kansas City. Tegelijk was het ook het startpunt voor een tien jaar durend initiatief om de hele wereld met de Goede Boodschap te bereiken.

Tegelijkertijd waren er tientalen orthodoxe Joden op de been om te protesteren. De Jeruzalemse loco-burgemeester Arieh King had daartoe naar verluid opgeroepen. Hij veroordeelde degenen die ‘christelijke missionarissen toestonden een ceremonie te houden gericht op zending onder Israëli’s’. Maar een andere loco-burgemeester, Fleur Hassan-Nahoum, nam het juist voor de christenen op. Zij stelde alles in het werk om de demonstraties een halt toe te roepen. De politie greep dan ook fors in.

Compromis en coëxistentie

Afgelopen dinsdag overleed rabbijn Gershon Edelstein op 100-jarige leeftijd. Rabbi Edelstein was de geestelijk leider van het Asjkenazische Haredi-jodendom. Hij was een pleitbezorger voor compromis en coëxistentie, juist in een tijd van toenemende vervreemding tussen religieuze en seculiere Israëli’s. Hij stelde zich steeds verzoenend op en hield zijn volgelingen voor zich buiten confrontaties met de autoriteiten te houden. Intern maakte hij zich sterk om het onderwijs in ‘cheiders’ (haredi-scholen) te verbeteren. Hij was er streng op dat leerlingen niet geïntimideerd werden of dat er tegen hen werd geschreeuwd. ‘Rabbi Edelstein was een spiritueel leider van enorme statuur. Zijn Tora-wijsheid  heeft onze generatie beïnvloed en zal toekomstige generaties blijven beïnvloeden’, verklaarde president Herzog. 

House of Lords

Tenslotte was in de afgelopen week de grootste officiële delegatie van het Britse House of Lords ooit voor een vierdaags werkbezoek in Israël. Hun aanwezigheid bestempelde de steeds nauwere betrekkingen tussen de twee landen. Wel uitten ze hun bezorgdheid over de op handen zijnde hervormingen van de Israëlische rechterlijke macht. ‘Maar de meeste gesprekken waren praktisch van aard en minder filosofisch’, meldde Lord Eric Pickles, speciaal afgezant van het Verenigd Koninkrijk voor post-Holocaust-kwesties. Hij vervolgde: ‘We zien Israël niet alleen als een goede bondgenoot in de strijd tegen het terrorisme, maar vooral ook als een partner in innovatie. Onze economieën zijn steeds meer met elkaar verstrengeld.’

Zo zijn een op de zes medicijnen die door de Britse National Health Service worden gebruikt, gebaseerd op Israëlische patenten. Hij wees erop dat er momenteel – met premier Rishi Sunak aan het roer – meer dan ooit een pro-Israëlische regering aan de macht is. Maar ook huidig Labourleider Keir Starmer probeert weer de zegen te krijgen van Joodse kiezers, na het dieptepunt met voormalig leider Jeremy Corbyn, die het antisemitisme binnen de partij niet kon bedwingen.

Zo hief de Messias van Israël zijn handen op en zegende Hij zijn volgelingen, vlak voordat Hij ging. Zij zouden zijn boodschap van bevrijding en gehoorzaamheid aan het Woord vanuit het beloofde land in de hele wereld uitdragen. Met als belofte de Geest. En met de belofte dat Hijzelf op dezelfde manier terugkomt. En met als eindbestemming: sjalom boven elk begrijpen.

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Messias Jezus bewaren. (Filippenzen 4:6-7)

Sybe de Vos

Het gedeelte dat deze week in de synagoge wordt gelezen is Naso (Hef op) en beslaat Numeri 4:21-7:89. Tekst  & illustratie © Sybe de Vos | 3 juni 2023. Meer informatie: www.sjoeal.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies