Sta op en schetter…

Aäron wordt opnieuw aangespoord om elke dag de lampen van de menora te laten branden. En de hele stam Levi wordt gewijd voor hun taak: het opbouwen en afbreken van de Tabernakel. Er worden zilveren trompetten gemaakt om het startsignaal voor de reis te kunnen geven.

De trompetten klinken. Het volk komt in beweging. Er trekt een geordend leger op. De Woning van God in het midden, deels op wagens en deels gedragen. De Wolk die hen overhuift. En de Levieten met de verbondskist gaan voor het leger uit. 

Als die verbondskist klaarstaat om te vertrekken, zegt Mozes: ‘Sta op, Eeuwige, zodat uw vijanden verjaagd worden en voor U vluchten!’ En als de kist stilhoudt: ‘Kom terug, Eeuwige, bij het ontelbaar grote volk van Israël!’

Zo marcheerden afgelopen zondagmiddag drommen Zionisten door de straten van New York tijdens een ‘Celebrate Israel’-parade om 75 jaar Israël te vieren. Bij het evenement, dat van start ging op Fifth Avenue, waren Israëlische en Amerikaanse regeringsfunctionarissen en de zanger Matisyahu aanwezig. Aan de zijlijn stonden demonstranten: tegen de voorgenomen rechterlijke hervormingen en zelfs tegen het bestaan van Israël als staat.

Ondertussen beroemde de 25e Pride Parade in Tel Aviv zich op de twijfelachtige eer om een van de grootste manifestaties in die soort te zijn. Vanwege de toestroom van mensen en de hitte werd het gebeuren verdeeld over donderdag 8 en vrijdag 9 juni langs de promenade van het strand en in het Ganei Yehoshua park. Ook dit is Israël anno 2023… maar een licht?

Afgelopen 3 juni ging het aan de grens met Egypte mis. Drie grenswachtsoldaten, waaronder de 19-jarige Lia Ben Nun, werden in koelen bloede door een Egyptische politieman uit Caïro doodgeschoten, die de grens had weten te passeren. Daarna verstopte hij zich zo’n anderhalve kilometer van de grenspost achter een rotsformatie, maar werd door een drone van het leger ontdekt en later uitgeschakeld. Premier Netanyahu had afgelopen dinsdag een telefonisch onderhoud met de Egyptische president Abdel-Fattah el-Sissi. Die zou zijn welgemeende condoleances hebben uitgesproken en een onderzoek naar het incident hebben beloofd. Beide partijen bevestigden hun toezegging om het vredesverdrag en de veiligheidscoördinatie tussen de twee landen te zullen handhaven.

Ondertussen is Israël op weg naar het beloofde land. Er zullen nog harde noten gekraakt moeten worden. Geklaag zal opstijgen in de oren van de Eeuwige. Vuur zal om zich heen grijpen, eerst aan de rand van het kamp, maar het geklaag zal steeds dichter naar het centrum komen. Zo leert Israël door diepe dalen heen om alleen op de Eeuwige te vertrouwen. Ook wij mogen onze weg vervolgen en de blik gericht houden op de Grondlegger en Voltooier van het geloof.

Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de uiteenwerper jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de (onzichtbare) leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. (Efeziërs 6:10-12)

Sybe de Vos

Het gedeelte dat deze week in de synagoge wordt gelezen is Behaälotcha (Met het doen opgaan van jou) en beslaat Numeri 8:1-12:16. Tekst & illustratie, o.b.v. DALL-E software © Sybe de Vos | 10 juni 2023.

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies