Stel er komt een AZC in jouw woonplaats, hoe ga je daar mee om?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst verwacht komende zomer ruim 70.000 asielaanvragen. Of Nederland er daadwerkelijk ook zo veel gaat toelaten is de vraag. Maar stel er komt een AZC of vluchtelingenopvang in jouw woonplaats, hoe ga je daar mee om? RD-actueel sprak met Marco Vos van Stichting Gave.

In deze aflevering van RDactueel gaat Francina langs bij Marco Vos van Stichting Gave. Hij maakt welkomstpakketten voor kerken die vluchtelingen ontvangen. Daarnaast gaat Francina naar Harderwijk, daar worden al jarenlang honderden asielzoekers opgevangen.

Fenneke Fredrikze, raadslid voor CU en Jan van Panhuis, raadslid voor SGP, vertellen waar ze in de gemeente tegenaan gelopen zijn én of het AZC in Harderwijk hun blik op asielzoekers heeft veranderd.

Stichting Gave

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Gave is een interkerkelijke organisatie. Lees onze volledige missie en visie.

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. De organisatie inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. Dat doen we op verschillende manieren.

In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunen we kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland. Lees meer over onze geschiedenis, medewerkers, ons bestuur en samenwerkingsverbanden.

Bij Gave werken ongeveer tachtig medewerkers. Met hun kennis en passie helpen ze het (lokale) werk onder vluchtelingen. Medewerkers van Gave werken als vrijwilliger of ontvangen salaris op grond van de hoogte van giften die voor hen binnenkomen van een achterban. Maak hier kennis met onze medewerkers.

Meer informatie: www.rd.nl
Meer over Gave: www.gave.nl
Foto: videostill RD
Auteur: Reformatorisch Dagblad

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies