Jolanda Heldoorn: Onze medemens in nood daadwerkelijk helpen

Jolanda Heldoorn (tweede van links op de foto van het team van Mensenkinderen) is actief bij de hulporganisatie Mensenkinderen. Al 20 jaar helpt deze stichting kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië. Ze doen dit werk via kerken en lokale organisaties. Jolanda verzorgt de communicatie en administratie bij Mensenkinderen. Christelijknieuws.nl interviewde Jolanda.

Wanneer is jullie organisatie ontstaan?

Stichting Mensenkinderen is op 5 september 2003 opgericht door Hans van den Hoek, Sipke van der Land (overleden in 2015), ds. Jenno Sijtsma, ds. Egbert van Beesten en Jan van Rijn (officier in het Leger des Heils). Samen zijn ze zich gaan inzetten voor de allerarmsten in de veldlanden Albanië, Moldavië en Bulgarije. Voor deze veldlanden is gekozen omdat men kennis had en ervaring in deze landen. In 2007 is daar Armenië als veldland bijgekomen en zo’n 10 jaar geleden is de hulpverlening in Bulgarije gestopt omdat de situatie daar sterk verbeterde t.g.v. EU-lidmaatschap.

Wat houdt jullie werk in?

Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging in Albanië, Moldavië en Armenië. We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties. Zo bieden we voedselhulp, hulp aan gezinnen, onderwijs, hulp aan ouderen, medische hulp, hulp aan gehandicapten, evangelisatie en kerksteun.

We maken het verschil door:
– Kleine organisatie / lage overhead / klein kantoor
– Geen (dure) directeur
– Geen (dure) transporten
– Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht
– Samenwerking met kerken en organisaties in de veldlanden
– Snelle en rechtstreekse hulp

Mensenkinderen biedt hulp in 5 vormen van zorg:
– Noodhulp en zelfredzaamheid
– Onderwijs en welzijn kinderen
– Medische hulp
– Hulp aan specifieke doelgroepen
– Evangelisatie en kerksteun

Wat is jouw taak binnen Mensenkinderen?

Binnen Mensenkinderen ben ik verantwoordelijk voor de administratie, communicatie, de kindsponsoring en de sponsoring van ouderen. Daarnaast zorg ik ervoor dat Mensenkinderen goed zichtbaar is op de socials als Facebook en Instagram. Mensenkinderen is ook actief op Linkedin.

Welke rol speelt de Bijbel in jullie werk?

De Bijbelse Boodschap vormt speelt een belangrijke rol in ons werk. Ook de naam ‘Mensenkinderen’ is ontleend aan de Bijbel: In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven.

Mensenkinderen heeft als Bijbels uitgangspunt: “Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” (Mattheus 9:35-36)

Wat spreek jou het meest in het werk van jullie organisatie

Wat mij het meest aanspreekt in het werk bij Mensenkinderen is dat we onze medemens in nood daadwerkelijk helpen. Dit kan zijn door het geven van voedselpakketten, kleding en schoolspullen. Maar ook door hulp te verlenen en het opstarten van land– en tuinbouwprojecten, agro opleidingen, ontwikkelingen van bijenteelt etc. De mensen worden echt vooruit geholpen.

Welke nood is op dit moment actueel voor jullie?

Op dit moment hebben we de actie: Help Moldaven Helpen. De oorlog in Oekraïne heeft rampzalige gevolgen. Talloze doden en gewonden, honger, gebrek en honderdduizenden Oekraïners die hun vaderland ontvlucht zijn.

Het kleine buurland Moldavië speelt een grote rol in het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Het straatarme land ontfermt zich over vele tienduizenden van hen – het gaat dan voornamelijk om moeders met kinderen en ouderen. De inwoners van Moldavië doen wat ze kunnen, maar het leven in Moldavië is het afgelopen jaar nog zwaarder geworden dan het al was. Het land kreeg te maken met enorme prijsstijgingen van meer dan 35%! En dan ook nog zorgen voor de talloze vluchtelingen.

Het is duidelijk, Moldaven zijn, hoewel ze zelf arm zijn, heel erg gastvrij; ze bieden angstige vluchtende mensen onderdak. Maar deze ‘last’ kunnen ze absoluut niet alleen dragen. Daarom willen wij hen ook dit jaar ondersteunen zodat ze de vele vluchtelingen kunnen blijven opvangen en de vele extra monden kunnen blijven voeden. Onze partners in Moldavië hebben goede contacten met kerken in heel Moldavië, zodat alle hulp snel, effectief en eerlijk verdeeld kan worden.

Hoe kunnen de lezers jullie steunen?

Lezers kunnen het werk van Mensenkinderen steunen door giften te geven, maar bovenal door gebed voor het werk van Mensenkinderen, de partners in de veldlanden en voor de mensen in nood, waar ook ter wereld.

Auteur: Redactie christelijknieuws.nl
Foto’s: © Mensenkinderen
Meer informatie: www.mensenkinderen.nl
Facebook: Mensenkinderen
Instagram: Mensenkinderen
Linkedin: Mensenkinderen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies