Hoopvolle resultaten van het eerste seizoen Millennial Challenge

AMSTERDAM – Een jaar geleden gingen 37 millennials uit drie kerken de Millennial Challenge aan: tien ontmoetingen met generatiegenoten, waarin verkend werd hoe zij de Bijbel lezen en leven. De resultaten van het eerste seizoen zijn hoopvol. Vanaf september verdubbelt het aantal deelnemende kerken en wordt het project uitgebreid met een wetenschappelijk onderzoeker.

“We zijn iets op het spoor,” zegt Marijn Vlasblom, coördinator van de Millennial Challenge en docent van het Baptisten Seminarium. “Mijn generatie staat niet bekend om een hoge mate van toewijding aan de kerk. Dus om millennials te vragen om een commitment van tien avonden te geven was best een uitdaging.” Maar het succes was verrassend: 36 van de 37 deelnemers voltooiden het programma. Sommigen waren zelfs zo geïnspireerd dat ze komend seizoen zonder begeleiding verder gaan.

Brug tussen jong en oud

Tijdens de Millennial Challenge gaan deelnemers, geboren tussen 1980 en 1996, op zoek met een vraag die ze samen opgesteld hebben en die relevant is voor hun leven. Ze onderzoeken samen de wereld achter de vraag én de wereld achter bepaalde Bijbelteksten die raken aan die vraag. Zij krijgen hierbij hulp van een mentor of voorganger.

De keuze voor millennials als doelgroep is bewust gemaakt. Marijn Vlasblom legt uit: “Millennials vormen de brug tussen jongeren en ouderen en zijn gevormd in allerlei technologische en maatschappelijke veranderingen. Ze begrijpen zowel de vragen van jongeren als de belevingswereld van hun ouders, wat cruciaal is voor intergenerationeel kerk-zijn.”

Nieuwe vragen

Wat is er uit de challenges naar voren gekomen? “Dat de drukte van het bestaan, kwetsbaarheid, schuldgevoel en inclusiviteit belangrijke onderwerpen voor hen zijn, die maar beperkt worden besproken in onze baptistenkerken. Veel millennials zijn zoekend in geloof en leven, en stellen nieuwe vragen. Opvallend daarbij was dat zij de kerk niet meteen als de vanzelfsprekende plek zien waar ze met die zoektocht terecht kunnen.” Juist daarvoor bleek de challenge ruimte te bieden. “We zijn bepaald bij het belang van open ruimte en gelijkwaardige gesprekken. Een plek waar vragen gesteld mogen worden, en waar overtuigingen en aarzelingen worden gedeeld. Maar wel steeds rondom een open Bijbel. Velen ontdekten voor het eerst dat zij niet alleen zijn in deze zoektocht en dat de kerk wel degelijk de plek is om daarover in gesprek te zijn. Onze methode weet dat blijkbaar te faciliteren.”

Kerkvernieuwing

Vanaf september schroeft het Baptisten Seminarium de capaciteit dan ook flink op: “We gaan in september van start in zes kerken en verwachten ongeveer 60 tot 70 deelnemers.” De challenge zit momenteel in een onderzoeksfase, maar hoopt uiteindelijk uit te groeien tot een methode die bijdraagt aan kerkvernieuwing van binnenuit voor jongere generaties, ook buiten de evangelische kring. “Daarom werven we ook een wetenschappelijk onderzoeker, die komend seizoen actie-onderzoek gaat doen. We betrekken daar ook onze studenten en voorgangers bij, zodat we op alle lagen van kerk tot academie werken en zoeken naar nieuwe manieren van kerk-zijn.”

Over het Baptisten Seminarium

Het Baptisten Seminarium richt zich op theologisch onderwijs en leiderschapsontwikkeling binnen de evangelische beweging. De Millennial Challenge is een van de initiatieven van het seminarium om vernieuwende gespreksmethoden te verkennen en millennials te betrekken bij diepgaande reflectie op geloof en leven.

Auteur: Gerdien Karssen-de Zwart
Foto: Videostill Begrijpendleven
Meer informatie: www.begrijpendleven.net

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies