Nederlandse kerken en migranten met elkaar verbinden

Op 1, 2 en 3 september organiseert Samen Geloven de Europese conferentie ‘Transforming monocultural churches into multicultural communities’. Kerkleiders uit Engeland, Duitsland, België en Nederland wisselen met elkaar uit hoe lokale kerken in hun land inspelen op hun multiculturele context en hoe de komst van migranten de kerk verkleurt en verrijkt.

Uit onderzoek blijkt dat kerkleden vaak gericht zijn op het verlenen van diaconale hulp aan vluchtelingen, maar het moeilijker vinden om langdurige geloofscontacten aan te gaan met migranten. ‘Wij geloven dat Nederlandse, witte kerken veel kunnen leren van christenen uit andere culturen en dat ze beiden van grote waarde kunnen zijn voor elkaar’, zegt ds. Esther van Schie, projectleider van het Samen Geloven project.

Samenwerking

Het Samen Geloven project is een samenwerking tussen Kerk in Actie van de Protestantse Kerk Nederland en stichting Geloofsinburgering. Beide organisaties vinden elkaar in het verlangen om Nederlandse kerken en migranten met elkaar te verbinden. Door middel van advies, training en begeleiding wil het Samen Geloven team lokale kerken toerusten om migratie bespreekbaar te maken. Maar ook om visie te ontwikkelen voor hun lokale context en stappen te zetten om meer intercultureel te worden.

Europese uitwisseling

Ook buiten Nederland is migratie een belangrijk thema voor kerken. Het doel van de internationale conferentie is om van elkaar te leren hoe in de verschillende Europese landen vorm gegeven wordt aan intercultureel kerk-zijn. Tijdens de Europese conferentie worden ontwikkelingen, successen en valkuilen met elkaar gedeeld. Er wordt toerustingsmateriaal voor kerken uitgewisseld en wordt er aan een netwerk gebouwd voor uitwisseling in de toekomst.

Meer informatie

Op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Nieuws, verhalen en ondersteunend materiaal worden gedeeld via de Samen Geloven nieuwsbrief: www.geloofsinburgering.nl/nieuwsbriefsamengeloven

Meer informatie: www.geloofsinburgering.nl
Foto: Samen geloven
Organisatie: www.kerinactie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies