Stikstofdoelen voor 2030 van de baan: een mooi afscheidscadeau voor Roelof Bisschop

SGP-weekjournaal – De stikstofdoelen voor 2030 zijn van de baan: een mooier afscheidscadeau kan Roelof Bisschop niet krijgen! Net als Kees van der Staaij vertrekt hij na de verkiezingen uit de politiek. Chris Stoffer is onze nieuwe fractievoorzitter. Welkom bij het SGP-weekjournaal!

Na meer dan 11 jaar neemt Roelof Bisschop afscheid als Kamerlid. Hij noemt het ‘een eer en een genoegen’ onderdeel te zijn geweest van de Tweede Kamer. Kort na de val van het kabinet gaf Bisschop al aan zijn plaats op de lijst graag af te staan aan jonger politiek talent.

Van 2 naar 3 zetels

Bisschop kwam in 2012 de Tweede Kamer binnen dankzij een mooie stemmenwinst: de SGP ging van 2 naar 3 zetels. Zijn binnenkomst was daarmee direct een heugelijk feit. Voorafgaand aan zijn Kamerlidmaatschap was Bisschop raadslid in Veenendaal en Statenlid van Utrecht: een volksvertegenwoordiger pur sang.

Boerenzoon en onderwijsman

Als boerenzoon en onderwijsman maakte hij zich sterk voor boeren, vissers en tuinders en voor de vrijheid van onderwijs. Ook legde hij de vinger bij de asielproblematiek en de doorgeschoten genderideologie. Veelzijdig als hij is, toonde hij daarnaast een tomeloze inzet op tal van beleidsterreinen. Geen tijdstip was hem te laat, geen werkbezoek te veel en geen afstand te ver.

Grote inzet

Partijvoorzitter Dick van Meeuwen: “De partij is Roelof heel veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet. De ‘arbeidsvreugdevolle werkdag’ die hij zijn collega’s steevast toewenste als hij als plaatsvervangend Kamervoorzitter fungeerde, bracht hij zelf zes dagen per week in de praktijk. Wij zullen zijn aanstekelijke ijver, zijn hartelijke persoonlijkheid en zijn dossierkennis missen. We wensen hem, zijn vrouw en zijn (klein)kinderen van harte alle goeds en Gods zegen.”

Lees hieronder de brief van Roelof Bisschop.

Beste mensen,

Ook bij de SGP wordt hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuwe kieslijst voor de Tweede Kamer. In goed overleg is besloten dat ik daar geen plaats meer op inneem. Als je pensioengerechtigd bent, wordt het tijd om ruimte te maken voor jongere krachten. En die zijn binnen de SGP gelukkig ruimschoots beschikbaar.

Waar dat wenselijk is, hoop ik nog wel een bijdrage te leveren aan de komende campagneactiviteiten, bijvoorbeeld in de contacten met boeren, vissers en tuinders. Dat kan helpen om de vele ingrijpende dossiers die voor hen spelen, intern zorgvuldig over te dragen.

Het is me een eer en genoegen om straks Deo volente ruim elf jaar deel uitgemaakt te mogen hebben van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik ervaar dat als een voorrecht, omdat ik me daardoor kon inzetten om vanuit Bijbelse waarden een bijdrage te leveren aan gedegen en evenwichtig overheidsbeleid.

Dat het op sommige beleidsterreinen helaas aan degelijk beleid heeft ontbroken, blijkt uit het geringe vertrouwen dat de overheid momenteel in de samenleving geniet. Dat is een pijnlijke constatering, die ons als volksvertegenwoordigers én bestuurders in de hoogste staat van paraatheid zou moeten brengen. Want dit is één van de bijlen aan de wortels van onze democratische rechtsstaat. De nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet staan in dit opzicht voor een immense opgave. Ik wens hen daarvoor veel wijsheid en Gods zegen.

Graag wil ik iedereen binnen en buiten de SGP bedanken voor het vertrouwen, voor de contacten, de gedeelde informatie, de samenwerking en de gastvrije ontvangsten tijdens werkbezoeken. Bij mijn afscheid als Kamerlid hoop ik hier nog wat uitvoeriger op terug te komen.

Hartelijke groet,
Roelof Bisschop

Over de SGP
De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van hun werk. Dit wijst richting en stelt grenzen. God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, wil de SGP verantwoordelijkheid nemen. Ze willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen.

Meer informatie over de SGP is de vinden op de website www.sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies